BNPP

Kerk en gemeente-dienst

Ondertitel:
tijdschrift ten dienste van de werkzaamheden van de ouderling en de pastorale gezinszorg, onder redactie van het Moderamen van de Hervormde Raad voor Kerk en Gezin en het Bestuur van de Vereniging van ouderlingen in de Nederlandse Hervormde Kerk
juli 1951 (1, nr. 3): tijdschrift ten dienste van de werkzaamheden van de ouderling en de pastorale gezinszorg
Categorie:
III/organisatie
Verschenen:
mei 1951-dec. 1951 (1, nr. 1-1, nr. 7)
Eigenaar:
Vereniging van ouderlingen in de Nederlandse Hervormde Kerk, ‘s-Gravenhage
Uitgever:
Vereniging van ouderlingen in de Nederlandse Hervormde Kerk, ‘s-Gravenhage
Drukker:
Plaats van Uitgave:
‘s-Gravenhage
Frequentie:
1x p/m
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
ƒ2,65 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
L. de Geer: juli 1951-dec. 1951 (1, nr. 3-1, nr. 7)
O. Rees: juli 1951-dec. 1951 (1, nr. 3-1, nr. 7)
H. Witvliet: juli 1951-dec. 1951 (1, nr. 3-1, nr. 7)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
wo Mededelingenblad van de Vereniging van ouderlingen in de Nederlandse Hervormde Kerk
sgm Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk en va Woord en Dienst
Autopsie:
RUU cpl
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-