BNPP

Het Kerkblad

Ondertitel:
officieel orgaan van de Gereformeerde Kerken in Nederland
okt/nov. 1899 (8, nr. 40): orgaan van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Categorie:
III/nieuws
Verschenen:
1 juli 1892-1910 (1-19)
Eigenaar:
Gereformeerde Kerken in Nederland
Uitgever:
Gereformeerde Kerken in Nederland
5 jan. 1894 (3, nr. 1): G.Ph. Zalsman, Kampen
Drukker:
Snelpersdruk van Zalsman, Kampen
15 sep. 1893 (2, nr. 37): Stoomdruk van Zalsman, Kampen
Plaats van Uitgave:
Kampen
Frequentie:
1 x p/w
okt/nov. 1899 (8, nr. 40): 1 x p/m
jan. 1903 (12, nr. 1): 1 x p/m
Omvang:
III
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
ƒ3,00 p/j
okt/nov. 1899 (8, nr. 40): ƒ1,00 p/j, gratis voor abonnees van De Bazuin
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
W.H. Gispen: 1 juli 1892-nov. 1907* (1, nr. 1-16, nr. 11*)
C. Mulder: 1 jan. 1897-nov. 1907 * (6, nr. 1-16, nr. 11*)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
weliswaar meldt het periodiek zich vanaf okt/nov. 1899 (8, nr. 40) als maandblad, maar de jaargangen 9 en 10 geven slechts drie nummers en jaargang 11 slechts twee
eerst in jan. 1903 (12, nr. 1) is van een echt maandblad sprake
Autopsie:
TUKOS: 1 juli 1892-nov. 1907 (1, nr. 1-16, nr. 11)
UvA: dec. 1907-dec. 1909 (16, nr. 12-17, nr. 11)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-