BNPP

Kerkelijk weekblad

Ondertitel:
tevens ten dienste van de provinciale Friesche vereeniging
1 juni 1866 (12, nr. 1): tevens ten dienste van de Confessionele Vereeniging en de provinciale Friesche vereeniging
29 juni 1877 (23, nr. 1): tevens ten dienste van de provinciale Friesche vereeniging
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
2 juni 1865-25 juni 1880 (11, nr. 1-25, nr. 52)
Eigenaar:
* Provinciale Vereeniging van vrienden der Waarheid in Friesland
1 juli 1866 (12, nr. 1): Confessionele Vereeniging en de provinciale Friesche vereeniging
29 juni 1877 (23, nr. 1): Provinciale Friesche vereeniging
Uitgever:
H. Bokma, Heeg
19 okt. 1866 (12, nr. 21): H. Bokma, Leeuwarden
4 jan. 1878 (23, nr. 27): B.H. Blankenberg jr., Amsterdam
Drukker:
H. Bokma, Heeg
19 okt. 1866 (12, nr. 21): Snelpersdruk H. Bokma, Leeuwarden
4 jan. 1878 (23, nr. 27): B.H. Blankenberg jr., Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Heeg
19 okt. 1866 (12, nr. 21): Leeuwarden
4 jan. 1878 (23, nr. 27): Amsterdam
Frequentie:
1 x p/w (op vrijdag)
Omvang:
III
Formaat:
C
1 juni 1866 (12, nr. 1): D
Oplage:
Prijzen:
ƒ4,00 p/j
1 juni 1866 (12, nr. 1): ƒ6,00 p/j
1 juli 1869 (15, nr. 1): ƒ5,00 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
G.J. Vos: 2 juni 1865-25 juni 1880 (11, nr. 1-25, nr. 52)
H. Malcomesius: 7 juli 1871-25 juni 1875 (17, nr. 1-20, nr. 52)
Medewerkers:
niet in het colofon, maar aan de tekst van het periodiek ontleend: J.W. Felix, J.H. Guldenarm
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vv Kerkelijk Maandblad uitgegeven t.d.v. de provinciale Vereeniging van vrienden der Waarheid in Friesland, 1855-1865
de jaargangtelling wordt in Kerkelijk Weekblad voortgezet
niet verder verschenen
Autopsie:
VUA: 1865/66 (11)
1866/67 (12)
1867/68 (13)
1869/70 (15)
UvA: 2 juni 1865-25 mei 1866 (11, nr. 1-11, nr. 52)
KB: 29 mei 1868-25 juni 1869 (14, nr. 1-14, nr. 57)
1 juli 1870-27 juni 1873 (16, nr. 1-18, nr. 53)
29 juni 1877-25 juni 1880 (23, nr. 1-25, nr. 52);de in de KB aanwezige, hier ontbrekende, nummers van de jaargangen 1873/74-1876/77 (19, nr. 1-22, nr. 52) mogen met het oog op de slechte staat waarin ze verkeren niet worden geraadpleegd
Achtergrond:
Conf
Literatuur:
-
Vindplaats:
-