BNPP

De kerkelijke administrateur

Ondertitel:
orgaan van de Vereniging van Administrateurs in de Nederlandse Hervormde kerk
juni 1965 (12, nr. 2): orgaan van de vereniging van administratieve medewerkers in de Nederlandse Hervormde kerk
Categorie:
III/organisatie
Verschenen:
± 1953-1970 (1, nr. 1-16, nr. 4)
Eigenaar:
Vereniging van Administrateurs in de Nederlandse Hervormde kerk
Vereniging van administratieve medewerkers in de Nederlandse Hervormde kerk
Uitgever:
Vereniging van Administrateurs in de Nederlandse Hervormde kerk
Vereniging van administratieve medewerkers in de Nederlandse Hervormde kerk
Drukker:
vermoedelijk in eigen beheer
Plaats van Uitgave:
‘s-Gravenhage
Frequentie:
nogal onregelmatig (zie 20. Autopsie)
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
niet vermeld, vermoedelijk leden gratis
nov. 1969 (15, nr. 4): leden gratis, anderen ƒ 10,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
T. Hippe: dec. 1955-juni 1958 (3, nr. 4-5, nr. 2)
J. Kop: dec. 1955-dec. 1956 (3, nr. 4-3, nr. 13)
L. de Reus: dec. 1955-apr. 1962 (3, nr. 4-9, nr. 2)
A. Smit: dec. 1955-dec. 1957 (3, nr. 4-4, nr. 3)
A.L. Nijenhuis: juli 1957-feb. 1963 (4, nr. 1-10, nr. 1)
Mej. Lantzendorffer: juni 1958-dec. 1960 (5, nr. 2-7, nr. 7)
J.A. Ebbinge Wubben: feb. 1961-sep. 1961 (8, nr. 1-8, nr. 5)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
1966 (nr. 13): bijlage: Proeve van een andere methode van geldwerving
Bibliografische gegevens:
va Kerkelijke administratie;de nummers juli 1966 tot sep. 1967 zijn niet gedateerd
Autopsie:
RUU: dec. 1955-zd 1970 (3, nr. 4-16, nr. 4)
met het oog op het onregelmatig verschijnen afzonderlijk vermeld: dec. 1955-dec. 1956 (3, nr. 4-3, nr. 13)
juli, sep., dec. 1957 (4, nr. 1-4, nr. 3)
mrt., juni, nov., dec. 1958 (5, nr. 1-5, nr. 5)
feb.,mrt., mei, juni, sep., okt., dec. 1959 (6, nr. 1-6, nr. 6)
jan.,mrt., apr., juni, okt., sep., dec. 1960 (7, nr. 1-7, nr. 7)
feb.,apr., mei, juli, sep., nov., dec. 1961 (8, nr. 1-8, nr. 7)
jan., apr., juni, sep., dec. 1962 (9, nr. 1, 2, 4, 5, 6)
feb., apr., juni, sep., nov., dec. 1963 (10, nr. 1-10, nr. 6)
mrt., juli, sep., nov., dec. 1964 (11, nr. 1-11, nr. 5)
mrt., juni, sep., nov. 1965 (12, nr. 1-12, nr. 4)
mrt., juli 1966-zd. 1967 (13, nr. 1-13, nr. 6)
voorjaar, sep., nov., dec. 1967, 13 juni, 8 nov., 14 dec. 1968 (14, nr. 1-14, nr. 7)
mrt., juli, sep., nov., dec. 1969 (15, nr. 1-15, nr. 5)
jan, mei, zd, zd 1970 (16, nr. 1-16, nr. 4)
ontbreekt: zd 1956 (3, nr. 10)
mei 1962 (9, nr. 3)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-