BNPP

Kindercourant

Ondertitel:
Lectuur voor de Nederlandsche jeugd
1869 (17, nr. 1): Weekblad voor de Nederlandsche jeugd
1883 (32, nr. 1): Geïllustreerd Weekblad
1884 (33, nr. 1): Weekblad voor onze jongens en meisjes
1903 (52): Weekblad voor jongens en meisjes
Categorie:
II/jeugdblad
Verschenen:
1 juli 1852-1905 (1, nr. 1-53, nr. 52)
Eigenaar:
-
Uitgever:
K. Fuhri, ‘s Gravenhage
juli 1854 (3, nr. 1): J. van Weerden, ‘s Gravenhage
zd 1868 (17, nr. 27): A. van Hoogstraten en Zoon, ‘s Gravenhage
zd 1884 (33, nr. 1): H.L. Smits, ‘s Gravenhage
zd 1897 (46, nr. 1): de Nederlandsche Boek- en Steendrukkerij, voorheen H.L. Smits, ‘s Gravenhage
Drukker:
K. Fuhri, ‘s Gravenhage
juli 1853 (2, nr. 1): Fuhri en Smits, ‘s Gravenhage
juli 1855 (4, nr. 1): H.L. Smits, ‘s Gravenhage
juli 1867 (16, nr. 1): A. van Hoogstraten en Zoon, ‘s Gravenhage
zd 1884 (33, nr. 1): H.L. Smits, ‘s Gravenhage
zd 1897 (46, nr. 1): De Nederlandsche Boek-en Steendrukkerij, voorheen H.L. Smits, ‘s Gravenhage
Plaats van Uitgave:
‘s Gravenhage
Frequentie:
1x p/w
Omvang:
III
1883* (32, nr. 1*): V
1884 (33, nr. 1): III
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
1883* (32, nr. 1*): ƒ 3,90 p/j
1884 (33, nr. 1): ƒ 3,90 p/j, binnenland ƒ 4,25 p/j, buitenland en Indië ƒ 5,40 p/j
1899 (48, nr. 1): ƒ 3,90 p/j, buitenland ƒ 5,40, Nederlands-Indië fr. p. mail ƒ 5,50 p/j, op rekening ƒ 6,50 p/j
1905 (53): ƒ 2,50 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
ja
Redactie:
J. van Weerden: 1852-1867 (1, nr. 1-15, nr. 52)
G. Keller: 1852-1867 (1, nr. 1-15, nr. 53)
J. Gram: juli 1867-1905 (16, nr. 1-53, zn)
D.A. Keuskamp: juli 1867-1879 (16, nr. 1-27, nr. 52)
A.S. Reule Nzn: zd 1883-zd 1903 (32, nr. 1-51, nr. 52)
E. Molt: 1903-1905 (52, nr. 1-53, zn)
Medewerkers:
P.J. Andriessen: juli 1867-1877 (16, nr. 1-25, nr. 38)
N.A. de Charante: juli 1867-juni 1868 (16, nr. 1-16, nr. 52)
J.J.A. Goeverneur: juli 1867-1878 (16, nr. 1-26, nr. 52)
A. Ising: juli 1867-1880 (16, nr. 1-28, nr. 52)
C.E. van Koetsveld: juli 1867-1880 (16, nr. 1-28, nr. 52)
C. van Koetsveld CEzn: juli 1867-juni 1872 (16, nr. 1-20, nr. 52)
R. Koopmans van Boekeren: juli 1867-1880 (16, nr. 1-28, nr. 52)
P. Louwerse: juli 1867-1880 (16, nr. 1-28, nr. 52)
H. de Ridder: juli 1867-1880 (16, nr. 1-28, nr. 52)
A. de Rop: juli 1867-1880 (16, nr. 1-28, nr. 52)
J. van Weerden: juli 1867-juni 1872 (16, nr. 1-20, nr. 52)
Agatha: juli 1867-1893 (16, nr. 1-41, nr. 23)
H. Witte: 1869-1880 (18, nr. 1-28, nr. 52)
P. Parson: 1870-1878 (19, nr. 1-26, nr. 52)
F. de Cort: 1872-1879 (21, nr. 1-27, nr. 52)
G. Keller: 1872-1899 (21, nr. 1-47, nr. 52)
Sleeckx: 1872-1880 (21, nr. 1-28, nr. 52)
D. Dekker: 1873-1879 (22, nr. 1-27, nr. 52)
Cella: 1879-1900 (28, nr. 1-48, nr. 52)
Wilhelmine (ook wel Wilhelmina): 1879-1902 (28, nr. 1-50, nr. 52)
J. H. van Balen: 1884-1891 (33, nr. 1-39, nr. 52)
L. Keller: 1878-1902 (40, nr. 1-50, nr. 52)
C.V.: 1891-1894 (40, nr. 1-42, nr. 52)
A.L. de Rop: 1893-1895 (42, nr. 1-43, nr. 52)
C. van Asperen: 1894-1902 (43, nr. 1-50, nr. 52)
Fabius-Cremer: 1895-1902 (44, nr. 1-50, nr. 52)
G.H. Voordam: 1893-1902 (50, nr. 1-50, nr. 52)
Nias: 1901-1902 (50, nr. 1-50, nr. 52)
meerdere medewerkers niet in colofon vermeld
Speciale nummers:
1852/53 (1) bevat 3 delen met Herfst-, Zomer- en Winterlectuur, elk gevolgd door een apart genummerde bijlage van 13 platen. Deze bijlagen, jaarlijks altijd bestaande uit 52 afbeeldingen, waar in het tekstgedeelte naar wordt verwezen, bevatten o.a.: kleurplaten, puzzels, uitknipplaatjes, enz.
1883 (32, nr. 1): bijlagen met afbeeldingen vervallen
1884 (33, nr. 1): met platen en vignetten
Bibliografische gegevens:
vanaf 1868 wordt geen datum meer vermeld
Autopsie:
KB: juli 1852-1904 (1, nr. 1-52, nr. 52)
ontbreekt 1880-1883 (29-31)
UvA: 1853 (2)
1854 (3)
1857 (5)
1859/1860 (8)
1860/1861 (9)
1868/1869-1870/1871 (17-19)
1878/1879 (27)
1902/1903 (51)
1903/1904 (52)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-