BNPP

Leidersblad Leidersblad (I)

Ondertitel:
orgaan voor bestuurders, leiders en leidsters van Gereformeerde knapen- en meisjesvergaderingen in Nederland
jan. 1948: orgaan voor bestuurders, leiders en leidsters van Gereformeerde jongens- en meisjesclubs in Nederland
Categorie:
IV/jeugdwerk
Verschenen:
1917-1956 (1, nr. 1-37, nr. 11/12)
niet verschenen 1943-1945
Eigenaar:
Nederlandsche Bond voor Gereformeerde Jeugdorganisatie
Uitgever:
Nederlandsche Bond voor Gereformeerde Jeugdorganisatie, ‘s-Gravenhage
Drukker:
Plaats van Uitgave:
juni 1920 (4, nr. 6): Rotterdam
juli 1926 (10, nr. 7): ’s-Gravenhage
apr. 1956 (37, nr. 4): Utrecht
Frequentie:
1922 (6): 6x p/j
1925 (9): 12x p/j
Omvang:
II
1935 (19): III
1946 (27): II
1949: IV
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
1922 (6): voor niet-bondsleden ƒ2,50 p/j
aug. 1941 (25, nr. 8): voor niet-leden niet verkrijgbaar
1946 (27): prijs is opgenomen in de lidmaatschapscontributie, waarvoor tevens een ander blad verstrekt wordt (Jeugd aan jongens, Bloesem aan meisjes)
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
apr. 1922* (6, nr. 3*): alleen naam en adres vermeld van G.Ch. Aalders
G.Ch. Aalders: nov. 1925*-juni 1948 (8, nr. 9*-29, nr. 6)
Joh. C. Francken: nov. 1925*-juni 1942 (8, nr. 9*-26, nr. 6)
M. Grashoff: nov. 1925*-juni 1942 (8, nr. 9*-26, nr. 6)
F. Diepersloot: apr. 1946*-mrt. 1952 (27, nr. 4*-33, nr. 3)
P.C. Monster: apr. 1946*-mrt. 1952 (27, nr. 4*-33, nr. 3)
J.C.J. Kuiper: aug. 1948-jan. 1953 (29, nr. 7/8-34, nr.1)
vanaf apr. 1952 (33, nr. 4) worden geen redactieleden meer vermeld
Commissie leidersvorming: feb. 1953-1956 (34, nr. 2-37, nr. 11/12)
J.C.J. Kuiper (eindredacteur): feb. 1953-1956 (34, nr. 2-37, nr. 11/12)
Medewerkers:
Speciale nummers:
apr. 1922 (6, nr. 3): jubileumnummer ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van den Bond voor Gereformeerde Jeugdorganisatie
mrt. 1937 (21, nr. 3): extra maartnummer, uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van den Bond voor Gereformeerde Jeugdorganisatie
mrt. 1949 (30, nr. 3): jaarvergadering nummer met o.a. jaarverslagen en organisatiegegevens
mrt. 1950 (31, nr. 3a): jaarvergaderingnummer
apr. 1952 (33, nr. 3a): jaarvergaderingnummer met 40 ste bondsjaarverslag
mrt. 1954 (35, nr. 3): jaarvergaderingnummer
mrt. 1956 (37, nr. 3): jaarvergaderingnummer
Bibliografische gegevens:
gesplitst in GJO-leidersblad voor het jeugdwerk van 8-12-jarigen en GJO-leidersblad voor het jeugdwerk van 12-16-jarigen
mei 1940 (24, nr. 5): niet verschenen, verloren gegaan bij bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940
in deze bibliografie aangeduid als Leidersblad (I) ter onderscheiding van Leidersblad, orgaan van de Bond van Nederlands Hervormde Knapenverenigingen op Gereformeerde Grondslag
Autopsie:
RA Utrecht GKN: apr. 1922 (6, nr. 3)
nov. 1925 (9, nr. 11)
dec. 1925-feb. 1927 (9, nr. 12-11, nr. 2)
jan. 1930-sep. 1935 (14, nr. 1-19, nr. 9)
mei 1936-dec. 1938 (20, nr. 5-22, nr. 12)
jan. 1940-apr. 1940 (24, nr. 1-24, nr. 4)
jan. 1941-juni 1942 (25, nr. 1-26, nr. 6)
apr. 1946-nov/dec. 1956 (27, nr. 4-37, nr. 11/12)
ontbreekt: 16, nr. 7
18, nr. 7
21, nr. 6, 7, 10, 11
27, nr. 5, 8, 9, 12
29, nr. 10
32, nr. 11
34, nr. 9
VUA: okt. 1935-apr. 1936 (19, nr. 10-20, nr. 4)
jan. 1939-dec. 1939 (23, nr. 1-23, nr. 12)
mei 1946-dec. 1947 (27, nr. 5-28, nr. 12)
nov. 1948 (29, nr. 10)
sep. 1953 (34, nr. 9)
ontbreekt in totaal: 1917-okt. 1925 (1, nr. 1-9, nr. 10)
mrt. 1927-dec. 1929 (11, nr. 3-13, nr. 12)
jan. 1946-mrt. 1946 (27, nr. 1-27, nr. 3)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
LCGJ
Literatuur:
-
Vindplaats:
-