BNPP

Leiding

Ondertitel:
maandblad ten dienste van het Hervormde Jeugdwerk
orgaan ten dienste van de Nederlands Hervormde Jongelingsvereniging op Gereformeerde Grondslag
okt./nov. 1956 (1, nr. 9/10): orgaan ten dienste van de Nederlands Hervormde Jongelings- en Meisjesvereniging op Gereformeerde Grondslag
nov. 1960 (5, nr. 9/10): Kaderblad ten dienste van de Nederlands Hervormde Jongelings-en Meisjesverenigingen op Gereformeerde Grondslag
jan. 1961 (6, nr. 1):-
mrt./apr. 1961 (6, nr. 3/4): Maandblad ten dienste van het Hervormd Jeugdwerk
sep. 1964 (10, nr. 1): Kaderblad ten dienste van het Hervormde Jeugdwerk
Categorie:
IV/jeugdwerk
Verschenen:
jan. 1956-apr./mei 1982 (1, nr. 1-27, nr. 6)
Eigenaar:
Hervormd Gereformeerde Jeugdbond, Bilthoven
Bond van Nederlands Hervormde Jongelingsverenigingen op Gereformeerde Grondslag
okt./nov. 1956 (1, nr. 9/10): Hoofdbestuur van de Nederland Hervormde Jongelings en Meisjesverenigingen op Gereformeerde Grondslag
Uitgever:
Hervormd Gereformeerde Jeugdbond, Bilthoven
apr. 1960 (5, nr. 3): Bondscentrum van de Nederlands Hervormde Jongelings- en Meisjesbond
jan. 1961 (6, nr. 1): Bondscentrum der Hervormde Gereformeerde Jeugdbonden, Utrecht
juli 1962 (7, nr. 7): Bondscentrum der Hervormde Gereformeerde Jeugdbonden, Bilthoven
sep. 1964 (10, nr. 1): Hervormd Gereformeerde Jeugdbond
aug. 1980 (26, nr. 1): Landelijk Centrum van de Hervormd Gereformeerde Jeugdbonden
Drukker:
sep. 1969 (15, nr. 1): Vis-druk, offsetdrukkerij, Alphen a/d Rijn
Plaats van Uitgave:
Utrecht
juli 1962 (7, nr. 7): Bilthoven
Frequentie:
1x p/m
sep. 1969 (15, nr. 1): 9x p/j
Omvang:
I
jan. 1957 (2, nr. 1): II
feb. 1960 (5, nr. 1): I
jan. 1961 (6, nr. 1): II
sep. 1964 (10, nr. 1): III
sep. 1969 (15, nr. 1): V
Formaat:
B
sep. 1969 (15, nr. 1): A
Oplage:
-
Prijzen:
ƒ 2,00 p/j
jan. 1961 (6, nr. 1): ƒ 3,00 p/j
juli/aug. 1964 (9, nr. 7/9): ƒ 5,00 p/j
1967/1968 (13): ƒ 5,00 p/j
1970/1971: ƒ 7,00, losse werkmateriaalnummers ƒ 2,50
1974/1975 (20): ƒ 9,00 p/j, losse werkmateriaalnummers ƒ 2,50
1978/1979: ƒ 13,00 p/j, losse werkmateriaalnummers ƒ 5,00
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
Het Hoofdbestuur: jan. 1956-sep. 1956 (1, nr. 1-1, nr. 8)
A.J. Jorissen (eindredacteur): okt./nov. 1956-feb. 1960 (1, nr. 9/10-5, nr. 1) en jan. 1961-mei 1967 (6, nr. 1-12, nr. 9)
de Hoofdbesturen: okt./nov. 1956-mrt. 1965 (1, nr. 9/10-10, nr. 7)
K. Exalto (eindredacteur): jan. 1961-mrt. 1965 (6, nr. 1-10, nr. 7)
K. Exalto: apr. 1965-mei 1970 (10, nr. 8-15, nr. 9)
M. Kooyman: (eindredacteur): jan. 1961-jan. 1963 (6, nr. 1-8, nr. 1)
M. Balke-Kooyman: feb. 1963-jan. 1963 (8, nr. 2-8, nr. 1)
H.J. Smit (hoofdredacteur): mrt. 1968-mrt. 1980 (13, nr. 7-25, nr. 8)
H.C. van Duuren: feb. 1968 (13, nr. 6)
H.L. van Duuren (secretaris): mrt. 1968-juni 1974 (13, nr. 7-19, nr. 9)
J. Jansen: apr. 1965-juni/juli 1969 (10, nr. 8-14, nr. 10/11)
K.J. Jansen: apr. 1965-mei 1967 (10, nr. 8-12, nr. 9) en juni 1968-juni/juli 1969 (13, nr. 10-14, nr. 10/11)
K.J. Jansen (eindredacteur): juli 1967-jan. 1968 (12, nr. 11-13, nr. 5)
K.J. Jansen (hoofdredacteur): mrt. 1968-mei 1968 (13, nr. 7-13, nr. 9)
C. de Jong: apr. 1965-juni/juli 1969 (10, nr. 8-14, nr. 10/11)
T. van ’t Veld: feb. 1968-mei 1969 (13, nr. 6-14, nr. 9)
H. van ’t Veld: sep. 1969-apr/mei 1982 (15, nr. 1-27, nr. 6)
D. Hazeleger: sep. 1969-mei 1972 (15, nr. 1-17, nr. 9)
G. Biesbroek: sep. 1970-apr./mei 1982 (16, nr. 1-27, nr. 6)
G.v.d. Kuil: sep. 1972-mrt. 1976 (18, nr. 1-21, nr. 7)
G. Dekker-van der Kuil: nov. 1976-mei/juni 1981 (22, nr. 3-26, nr. 9)
W. Dankers: okt. 1977-apr. 1980 (23, nr. 2-25, nr. 9) en sep. 1981- apr./mei 1982 (27, nr. 2-27, nr. 6)
W.T. Maasland-Oosterom: sep. 1975-apr./mei/juni 1982 (21, nr. 1-27, nr. 6)
W. Dankers (voorzitter): aug. 1980-mei/juni 1981 (26, nr. 1-26, nr. 9)
A.J. Terlouw: aug. 1980-apr./mei 1982 (26, nr. 1-27, nr. 6)
C.G. Geluk (hoofdredacteur): aug. 1981-apr./mei 1982 (27, nr. 1-27, nr. 6)
H. Poot: aug. 1981-apr./mei 1982 (27, nr. 1-27, nr. 6);
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
nov. 1960 (5, nr. 9/10): Oecumenenummer
mrt./apr. 1961 (6, nr. 3/4): Jubileumnummer
15 nov. 1965 (11, nr. 4): Bijzonder nummer ivm werkgroep Dabar)
sep. 1967 (13, nr. 2): Leiding/Bouwstof, bijzonder nummer van beide kaderbladen onder eigen redactie
jan. 1969 (14, nr. 5): Bijzonder nummer ivm werkgroep Dabar
dec. 1971 (17, nr. 4): themanummer Het Getuigenis
okt. 1972 (18, nr. 2): Handreiking, instructie voor leidinggevenden in HG Jeugdwerk (in combinatie met Bouwstof (11, nr. 3))
dec. 1972 (18, nr. 4): Licht over morgenland, info Nabije en Midden Oosten (in combinatie met Bouwstof (11, nr. 5))
jan. 1973 (18, nr. 5): Morgenland, HGJB-projekt ’73 (in combinatie met Bouwstof (11, nr. 6))
apr. 1973 (18, nr. 8): Themanummer In militair dienst
nov. 1973 (19, nr. 3): Jeugdwerk .... de kerk een zorg?
mrt. 1974 (19, nr. 7): De uitdaging van de wereldgodsdiensten
dec. 1974 (20, nr. 4): Peru, land van de zon....? (in combinatie met Bouwstof (13, nr. 6))
feb. 1975 (20, nr. 5): Aktie: steun voor Peru, Lgjb-project 1975 (in combinatie met Bouwstof (13, nr. 6))
mrt./apr. 1975 (20, nr. 7): Krisis en uitzicht
(20, nr. 8): Waarom zou ik naar de kerk gaan
sep. 1975 (21, nr. 1): Geloof, Hoop, Liefde
jan. 1976 (21, nr. 5): Horen, zien en... (in combinatie met Bouwstof (14, nr. 6))
feb. 1976 (21, nr. 6): Jona, een vreemde vogel
dec. 1976 (22, nr. 4): Zuid-Afrika, land van goede hoop? (in samenwerking met Bouwstof en een extra uitgave)
jan. 1977 (22, nr. 5): Zicht op Zuid-Afrika (in combinatie met Bouwstof (15, nr. 6))
okt. 1977 (23, nr. 2): Jeugdwerkloosheid een ‘vervelende’ zaak
dec. 1977 (23, nr. 4): Met het oog op de toekomst
jan. 1978 (23, nr. 5): Zie Hij komt! Bijbelstudies over de Openbaring van Johannes
mrt. 1978 (23, nr. 7): Marnix van St.-Aldegonde
apr./mei/juni 1978 (23, nr. 8/9): Nabije Oosten, verre vrede?
sep. 1978 (24, nr. 1): In het spoor der gerechtigheid
nov./dec. 1978 (24, nr. 3): Tot Uw dienst. Themanummer over diakonaat en jongeren
dec./jan. 1979 (24, nr. 4/5): India, diakonaal projekt (in combinatie met Bouwstof, feb. 1979 (17, nr. 6))
feb. 1979 (24, nr. 6): Geloven met hart en hand. Vijf bijbelstudies over de brief van Jacobus
apr./mei/juni 1979 (24, nr. 8): In de leer...Met het oog op de katechese
aug. 1979 (25, nr. 1): Als een kind
sep. 1979 (25, nr. 2)
Liefde, Licht en Leven. Bijbelstudies over de Brieven van Johannes
okt. 1979 (25, nr. 3): Open jeugdwerk...wat, waarom en hoe?
nov. 1979 (25, nr. 4): Het beloofde kind
dec. 1979 (25, nr. 5): Met het oog op Genesis...
jan. 1980 (25, nr. 6): Van het begin
mrt. 1980 (25, nr. 8): “De Windroos”
apr. 1980 (25, nr. 9): Jubileumnummer 25 jaar Leiding “Jeugd in ontmoeting met het Woord
aug. 1980 (26, nr. 1): De Kerk
sep. 1980 (26, nr. 2): Elia “mijn God is de Here”
okt. 1980 (26, nr. 3): Jeugdpastoraat
nov. 1980 (26, nr. 4): Om door Zijn armoede rijk te worden
dec./jan. 1980/1981 (26, nr. 4/5): De Bijbel lezen...en doorgeven, project ’81 (in combinatie met Bouwstof feb. 1981 (19, nr. 6))
feb. 1981 (26, nr. 6): Door de diepte heen
mrt. 1981 (26, nr. 7): Toen werden hun ogen geopend
apr. 1981 (28, nr. 8): Geest en leven
mei/juni 1981 (26, nr. 9): Aan jou het Woord
aug. 1981 (27, nr. 1): Wie zijn we?
sep. 1981 (27, nr. 2): De acht nachtgezichten van Zacharia
okt./nov. 1981 (27, nr. 3): Zou er bij God iets onmogelijk zijn?
dec. 1981 (27, nr. 4): Lijden...
feb./mrt. 1981 (27, nr. 5): Drie ontmoetingen
apr./mei 1981 (27, nr. 6): Het Evangelie in de wereld waarin wij leven
Bibliografische gegevens:
soms met bijzondere nummers onder de naam Bouwstof
Autopsie:
RUU: 1967/68 (13, nr. 2)-1979/80 (13, nr. 1-25, nr. 9)
ontbreekt: 17, nr. 1-17, nr. 9
18, nr. 5
21, nr. 1-23, nr. 9
HDC: jan. 1956-apr/mei 1982 (1, nr. 1-27, nr. 6)
ontbreekt: 1963: juni (8, nr. 6);. 1964: jan/feb/mei (9, nr. 1, 2, 5)
1970: jan (15, nr. 5), okt. (16, nr. 2)
1972: apr. (17, nr. 8)
1973: mei-aug. (18, nr. 9), dec (19, nr. 4)
1975: mei-aug. (20, nr. 8, 9)
okt. (21, nr. 2)
1976: apr.-okt. (21, nr. 8, 9
22, nr. 1, 2)
1977: feb.-sep. (22, nr. 6, 7, 8, 9
23, nr. 1)
in totaal ontbreekt: apr.1972 (17, nr. 8)
okt. 1975 (21, nr. 2)
apr.1976-okt. 1976 (21, nr. 8, 9
22, nr. 1, 2)
1977: feb. 1977-sep. 1977 (22, nr. 6, 7, 8, 9
23, nr. 1)
Achtergrond:
HGJB
Literatuur:
-
Vindplaats:
-