BNPP

Levensrichting

Ondertitel:
driemaandelijksch tijdschrift van de Remonstrantsche Broederschap
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
juni 1935-apr. 1944* (1, nr. 1-9, nr. 4*)
Eigenaar:
Remonstrantsche Broederschap
Uitgever:
Remonstrantsche Broederschap, Utrecht
mei 1943 (8, nr. 2): NV De Tijdstroom, Lochem
Drukker:
mei 1943 (8, nr. 2): Drukkerij J. Hoeijenbos, Lochem
Plaats van Uitgave:
Utrecht
mei 1943 (8, nr. 2): Lochem
Frequentie:
4 x p/j
Omvang:
II
juli 1941 (7, nr. 1): I
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
ƒ1,50 p/j, los juninummer (jaarboekje) ƒ0,35
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
Redactie:
N. Blokker: juni 1935-apr. 1944* (1, nr. 1-9, nr. 4*)
G.J. Sirks: juni 1935-april 1938 (1, nr. 1-3, nr. 4)
W.R.M. Noordhoff: juni 1938-apr. 1944* (4, nr. 1-9, nr. 4*)
Medewerkers:
L.J. van Holk: juni 1935-apr. 1944* (1, nr. 1-9, nr. 4*)
A.H. Haentjens: juni 1935-apr. 1944* (1, nr. 1-9, nr. 4*)
W.R.M. Noordhoff: juni 1935-april 1938 (1, nr. 1-3, nr. 4)
J.A. de Koning: juni 1935-april 1938 (1, nr. 1-3, nr. 4)
W.S. Wiardi Beckman: juni 1935-april 1938 (1, nr. 1-3, nr. 4)
J.C.A. Fetter: juni 1935-apr. 1944* (1, nr. 1-9, nr. 4*)
S.H. Spanjaard: juni 1935-juni 1944* (1, nr. 1-9, nr. 4*)
N. van Gelder: juni 1938-apr. 1944* (4, nr. 1-9, nr. 4*)
Speciale nummers:
het juni nummer (nr. 1 van de jaargang) is tevens Jaarboekje van de Remonstrantsche Broederschap
Bibliografische gegevens:
jaargang loopt van juni t/m april
op de voorzijde van elke editie staat een afbeelding met drie kerkklokken met erachter een galmgat
rondom een opschrift: ‘Eenheid in het noodige’, ‘Vrijheid in het onzekere’, ‘In alles de liefde’
vermoedelijk niet verder verschenen
Autopsie:
RUL: juni 1935-december 1941 (1, nr. 1-7, nr. 3)
KB: juni 1935-apr. 1944 (1, nr. 1-9, nr. 4)
Achtergrond:
Rem
Literatuur:
-
Vindplaats:
-