BNPP

Logomotief

Ondertitel:
Bulletin van het Logoproject
aug. 1984 (nr. 8): Kwartaalblad voor godsdienstdocenten
feb. 1986 (nr. 1): praktijkblad voor godsdienstige opvoeding
Categorie:
IV/opinie
Verschenen:
zd 1981-juli 1987 (nr. 1-1987, nr. 3)
Eigenaar:
Christelijk Pedagogisch Studiecentrum, Hoevelaken
Uitgever:
Christelijk Pedagogisch Studiecentrum, Hoevelaken
feb. 1986 (nr. 1): Boekencentrum BV, Den Haag
Drukker:
Kampert drukwerk BV, Oss
feb. 1986 (nr. 1): Kanters, Alblasserdam
Plaats van Uitgave:
Hoevelaken
feb. 1986 (nr. 1): ‘s-Gravenhage
Frequentie:
3x p/j
1984: 4x p/j
1985: 5x p/j
feb. 1986 (1986, nr. 1): 6x p/j
Omvang:
I
1984 (nr. 6): II
Formaat:
B
Oplage:
1983 (nr. 4): 3.000
aug. 1984 (nr. 8): 1.500
Prijzen:
ƒ10,00 p/j
1984: ƒ18,95 p/j, losse nummers ƒ4,95
1985: ƒ25,50 p/j, losse nummers ƒ5,25
feb. 1986 (1986, nr. 1): ƒ32,50 p/j voor Nederland, België, Suriname en Ned. Antillen, overige landen ƒ45,00 p/j, losse nummers ƒ7,60
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
D. Brokerhof (eindredacteur): zd 1983-juli 1987 (nr. 3-1987, nr. 3)
H.M. Vollenhoven: okt. 1985-juli 1987 (nr. 13-1987, nr. 3);)
W. Yesma: okt. 1985- juli 1987 (nr. 13-1987, nr. 3);)
B.E. de Kost: feb. 1986- juli 1987 (nr. 1-1987, nr. 3);)
G.D. de Vries (secretaris): feb. 1986- juli 1987 (nr. 1-1987, nr. 3)
Medewerkers:
er zijn geen vaste medewerkers, maar steeds wisselende per nummer
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
een jaargangnummering ontbreekt
er is een doorlopende nummering totdat in feb. 1986 een nummering binnen het kalenderjaar begint
tot aug. 1984 (nr. 8) zonder datum, vanaf dat moment met vermelding van de maand
va: Praktijkblad voor Godsdienstige Opvoeding
Autopsie:
KB: zd.1982-nov. 1984 (nr. 2-nr. 9)
okt. 1985-dec. 1985 (nr. 13-nr. 14) en feb. 1986 (1986, nr. 1), juli 1986 (1986, nr. 3), dec. 1986 (1986, nr. 6), mrt. 1987-juli 1987 (1987, nr. 1-1987, nr. 3)
de ontbrekende – waarschijnlijk in RUG aanwezige – nummers zijn niet geraadpleegd
Achtergrond:
CPS
Literatuur:
-
Vindplaats:
-