BNPP

Maria en Martha

Ondertitel:
lektuur voor christen vrouwen en meisjes
Categorie:
II/vrouwenblad
Verschenen:
1844-1856
Eigenaar:
Uitgever:
S.E. van Nooten, Schoonhoven
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Schoonhoven
Frequentie:
2 x p/j (zie ook ‘Bibliografische geschiedenis)
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
het periodiek vermeldt twee delen per jaar (alleen in 1845 één), maar het kan ook maandelijks uitgekomen zijn
Picarta vermeldt dat de verschijningsfrequentie onbekend is
er is ook een Bijblad
niet verder verschenen
Autopsie:
UvA: 1844-1854 (1-21)
de overige nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-