BNPP

De Nieuwe kinderbibliotheek

Ondertitel:
Categorie:
II/jeugdblad
Verschenen:
1871-1883
Eigenaar:
Uitgever:
S.E. van Nooten, Schoonhoven
1879: S.E. van Nooten en Zoon, Schoonhoven
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Schoonhoven
Frequentie:
12 x p/j
Omvang:
II
Formaat:
A
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
Tekeningen:
ja
Redactie:
Medewerkers:
Anna Marie, R. Koopmans van Boekeren, J.M.H. Bosman, H.P. Dewald, Diederik, P. Duys, Ernestine, J.L.J. Hallo, Harco, Henriëtte, D. Houtkamp, A. Houwink Lzn, C.E. van Koetsveld, C.E. van Koetsveld CEzn, P. Louwerse, Lucia, W.F. Oostveen, D.G.M. Roldanus, A.L. de Rop, G. Tiemersma Hzn., J.P.D. van Veen, J. van Weerden, H. Koorders Boeke, J.C. Bouwmeester, J. Gijlstra, D.B. van Heuven, Joan J. Knoppers WAzn, J.R. van der Lans, J.A. Mesker, Mina, H. Sonius, J. Thie, Titia van der Tuuk
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
lijkt, ofschoon nergens als zodanig vermeld, gezien vormgeving, formaat, frequentie, uitgevers, medewerkers en inhoud een voortzetting van Moeders schoot
Autopsie:
UvA: 1871, 1872, 1876, 1878
KB: 1873
1874
1879
de in de KB aanwezige jaargangen mogen niet worden geraadpleegd, vermoedelijk met het oog op de slechte staat
andere vindplaatsen voegen weinig toe
Achtergrond:
-
Literatuur:
Rietveld, pg. 85
Vindplaats:
-