BNPP

Oecumenisch Christendom

Ondertitel:
Orgaan van de Nederlandsche afdeeling van den Wereldbond voor internationale vriendschap door de kerken
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
1938-1940 (22, nr. 1-24, nr. 3)
Eigenaar:
Nederlandsche afdeeling van den Wereldbond voor internationale vriendschap door de kerken
Uitgever:
Uitgeverij en boekhandel Oecumenica, ‘s-Gravenhage
Drukker:
Libertas drukkerijen, Rotterdam/Utrecht
Plaats van Uitgave:
‘s-Gravenhage
Frequentie:
3 x p/j
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
eenmaal zd 1939 (23, nr. 2): J.C. Wissing †
Tekeningen:
Redactie:
J.A. Cramer: zd 1938-zd 1940* (22, nr. 1-24, nr. 3)
J.C. Wissing: zd 1938-zd 1939 (22, nr. 1-23, nr. 1)
F.M. Th. Böhl: zd 1938-zd 1940* (22, nr. 1-24, nr. 1*)
J.C. Baak: zd 1939-zd 1940 (23, nr. 3-24, nr. 1)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vv Internationaal Christendom
niet verder verschenen
Autopsie:
KB: zd 1938-zd 1939 (22, nr. 1-23, nr. 3)
VUA: zd 1940-zd 1940 (24, nr. 1-24, nr. 3)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-