BNPP

Petahja

Ondertitel:
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
jan. 1887-dec. 1890
Eigenaar:
Uitgever:
J. Wierema, Brielle
jan. 1889 (3, nr. 1): H.J. Winter, Amsterdam
jan. 1891 (5, nr. 1): Koebrugge en De Zeeuw, Dordrecht
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Brielle
jan. 1889 (3, nr. 1): Amsterdam
jan. 1891 (5, nr. 1): Dordrecht
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
Formaat:
Oplage:
Prijzen:
ƒ1,00 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
F.P.L.C. van Lingen: jan. 1887-dec. 1890
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
er zijn geen nummers gevonden
Achtergrond:
Dol
Literatuur:
W. van ´t Spijker, ‘“Petahja” (Vrijgemaakte des Heeren), spiegel van een vervreemding’, in: C. Aigustijn e.a. (red.) Geest, Woord en Kerk, opstellen over de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme door W. van `t Spijker, 1991, Kampen, eerder in DNK nr. 27, sep. 1987
Vindplaats:
-