BNPP

Samuel, Samuel 1857

Ondertitel:
tijdschrift voor de jeugd
1865: tijdschrift voor jongelieden
Categorie:
II/jeugdblad
Verschenen:
1857-1866
Eigenaar:
Uitgever:
J. van Hoeve jr, Gorinchem
1863 (7): H. de Hoogh, Amsterdam
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Gorinchem
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
IV
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
ƒ2,40 p/j
Foto's:
Tekeningen:
ja, althans in de jaargangen 1, 7, 9, 10
Redactie:
Gerdes: 1857-1866 (1-10)
H. Picard: 1857-1859 (1-2)
Medewerkers:
niet in colofon, maar van tijd tot tijd voorkomend: A. Coolsma, Cornelia, El. Gerdes, Th. Gerdes, A. Hardenberg, K. L. Harmsen, J. de Liefde, C.T.J. van Oordt,
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vv Timotheus, 1849-1855
het periodiek moet onderscheiden worden van Samuel,geïllustreerd weekblad voor jongelieden, 1896-1897*, en wordt daarom in deze bibliografie Samuel 1857 genoemd
Autopsie:
UvA: 1863 (7)
1865 (9)
1866 (10)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
HeildesVolks
Literatuur:
Rietveld, pg. 72-73
Vindplaats:
-