BNPP

Samuel Samuel 1896

Ondertitel:
Geïllustreerd weekblad voor jongelieden
Categorie:
II/jeugdblad
Verschenen:
1 oktober 1896-25 mrt. 1897* (1, nr. 1-1, nr. 26*)
Eigenaar:
Uitgever:
A.J.H. Flörke te Hilversum
Drukker:
Stoomdruk van J.H. Witzel te Hilversum
Plaats van Uitgave:
Hilversum
Frequentie:
1 x p/w (‘iederen donderdagavond’)
Omvang:
V
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
ƒ3,60 p/j, losse nummers ƒ0,10
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
N.A. de Gaay Fortman: 1 oktober 1896-25 mrt. 1897* (1, nr. 1-1, nr. 26*)
J. de Jong: 1 oktober 1896-25 mrt. 1897* (1, nr. 1-1, nr. 26*)
P. Oranje: 1 oktober 1896-25 mrt. 1897* (1, nr. 1-1, nr. 26*)
H.B. Weyland Jr.: 1 oktober 1896-25 mrt. 1897* (1, nr. 1-1, nr. 26*)
Medewerkers:
als medewerkers worden genoemd: W.F. Beeremans, Haarlem
H. Dijkstra, Smilde
J.A. Eygenraam, Fijnaart
J.H. Feringa, Klundert
A. de Geus, Lemmer
T. de Jong, Sneek
J. Keuning, Spijk
J. van der Laan, Rijsoord
L.C. Oranje, Leiden
D. Schilt, Rotterdam
M. Schuurman, Alfen a/d Rijn
J.W. van Straaten, Dieren
J.D. van der Velden, Middelburg
W.S. Veltman, Haarlemmermeer
J.E. Vonkenberg, Voorthuizen (vanaf nummer 4), J.A.G. de Waal, Kampen
J.J. Westerbeek van Eerten, Kampen
A. Wiersinga, Meppel
en anderen.
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
wordt in deze bibliografie aangeduid als Samuel 1896 aangezien het onderscheiden moet worden van het van 1857-1866 verschijnende Samuel, tijdschrift voor de jeugd, dat uit de kringen van Tot Heil des Volks kwam
Autopsie:
HDC: 8 okt. 1896 (1, nr. 2)
22 october 1896-25 maart 1897 (1, nr. 4-1, nr. 26)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
Sijthoff’s adresboek 1897
Nieuwsblad voor den boekhandel1896, pg. 429, 437
Vindplaats:
-