BNPP

Signaal

Ondertitel:
Signaal, periodiek voor leerlingen van Hogere Burgerscholen, lycea en gymnasia uitgaande van de Calvinistische Studenten Beweging
jan. 1956 (7, nr. 3): Periodiek voor leerlingen van Middelbare Scholen
Categorie:
II/studentenblad
Verschenen:
1949-apr. 1965* (1, nr. 1-7NS, nr. 4*)
Eigenaar:
Calvinistische Studenten Beweging
jan/feb. 1959 (1NS, nr. 2): Calvinistische Studenten Beweging in samenwerking met de Vereniging tot Verspreiding van de Heilige Schrift77
Uitgever:
apr. 1956 (7, nr. 4): De Graafschap, Aalten
jan/feb. 1959 (1NS, nr. 2*): -
Drukker:
nov. 1959 (2NS, nr. 2): J.B. v.d. Brink en Co, Zutphen
nov. 1961 (4NS, nr. 1): -
Plaats van Uitgave:
apr. 1956 (7, nr. 4): Aalten
jan/feb. 1959 (1NS, nr. 2*): -
Frequentie:
6 x p/j
1959/60 (2NS): 8 x p/j
1961/62 (4NS): 12 x p/j
Omvang:
I
jan/feb. 1959 (1NS): II
1960/61 (3NS): III
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
ƒ2,00 p/j
jan/feb. 1959 (1NS, nr. 2): -
nov. 1960 (3NS, nr. 2): ƒ2,50 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
jan/feb. 1959 (1NS, nr. 2): ja
Redactie:
C. Barnhoorn (eindredacteur): okt. 1955*-mei 1958* (7, nr. 1*-9, nr. 4*)
J. Veenhof (secretaris): okt. 1955*-mei 1958* (7, nr. 1*-9, nr. 4*)
J. Doelman: okt. 1955* (7, nr. 1*)
A. Ravestein: okt. 1955* (7, nr. 1*)
H. Smit: okt. 1955*-mei 1958* (7, nr. 1*-9, nr. 4*)
H.J. Surgerman: okt. 1955*-mei 1958* (7, nr. 1*-9, nr. 4*)
J.W. te Winkel: okt. 1957-mei 1958* (9, nr. 1-9, nr. 4*)
T. Gispen: okt. 1957-mei 1958* (9, nr. 1-9, nr. 4*)
T.J. Poppema (eindredacteur): jan/feb. 1959*-apr. 1965* (zj, nr. 2-7NS, nr. 4*)
G. Lugtigheid: jan/feb. 1959*-apr. 1965* (zj, nr. 2-7NS, nr. 4*)
J. Kleisen: jan/feb. 1959*-juni/juli 1960 (zj, nr. 2-2NS, nr. 8)
M.F. de Geus-Bikker: jan/feb. 1959*-nov. 1960 (zj, nr. 2-3NS, nr. 2)
M. Snel: jan/feb. 1959*-apr/mei 1959 (zj, nr. 2-zj, nr. 4)
A.N. Dekkers (secretaris): jan/feb. 1959*-apr. 1965* (zj, nr. 2-7NS, nr. 4*)
C.A. van Harten-Oosterom: nov. 1959-mrt. 1962 (2NS, nr. 2-4NS, nr. 5)
Joh. F. Hansson: nov. 1959-feb. 1961 (2NS, nr. 2-3NS, nr. 5)
T. Meijer: jan. 1960-apr. 1965* (2NS, nr. 4-7NS, nr. 4*)
Vermeer: okt. 1960-apr. 1965* (3NS, nr. 1-7NS, nr. 4*)
J. Snijder: jan. 1961-mrt. 1962 (3NS, nr. 4-4NS, nr. 5)
J. v.d. Linden: mrt. 1964-apr. 1965* (6NS, nr. 3-7NS, nr. 4*)
Medewerkers:
A.W. Begemann: okt. 1955*-mei 1958* (7, nr. 1*-9, nr. 4*)
J.L.P. Brants: okt. 1955*-mei 1958* (7, nr. 1*-9, nr. 4*)
K. Groen: okt. 1955*-mei 1958* (7, nr. 1*-9, nr. 4*)
H. Jonker: okt. 1955*-mei 1958* (7, nr. 1*-9, nr. 4*)
S.J. Popma: okt. 1955*-mei 1958* (7, nr. 1*-9, nr. 4*)
H. van Riessen: okt. 1955*-mei 1958* (7, nr. 1*-9, nr. 4*)
P. Visser: okt. 1955*-mei 1958* (7, nr. 1*-9, nr. 4*)
M.F. de Geus-Bikker: apr. 1956-mei 1958* (7, nr. 4-9, nr. 4*)
C. Goldschmeding: apr. 1956-mei 1958* (7, nr. 4-9, nr. 4*)
A.C. van Berkel: nov. 1961 (4NS, nr. 1*)
A. van Deursen: nov. 1961 (4NS, nr. 1*)
F.J. van Haaren: nov. 1961 (4NS, nr. 1*)
W. Hazeu: nov. 1961 (4NS, nr. 1*)
J.H. Kruizinga: nov. 1961 (4NS, nr. 1*)
Rensenbrink: nov. 1961 (4NS, nr. 1*)
R. Tolman: nov. 1961 (4NS, nr. 1*)
van der Waals: nov. 1961 (4NS, nr. 1*)
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
in jan/feb. 1959 begint een nieuwe jaargangnummering, hier aangeduid met NS
Autopsie:
HDC: okt. 1955-mei 1958 (7, nr. 1-9, nr. 4)
jan/feb. 1959-apr. 1965 (1NS, nr. 2-7NS, nr. 4)
ontbreekt: 7, nr. 2, 5
8, nr. 2, 3, 4, 6
9, nr. 2, 3, 5, 6
1NS, nr. 5, 6
2NS, nr. 1, 3, 5
3NS, nr. 3
4NS, nr. 1, 6-12
5NS, 1-12
6NS, nr. 1, 4-12
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
CSB
Literatuur:
-
Vindplaats:
-