BNPP

Stemmen uit de Vrije Gemeente

Ondertitel:
onder redactie van P.H. Hugenholtz Jr.
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
feb. 1878-1909 (1, nr. 1-32, z. nr.)
Eigenaar:
De Vrije Gemeente, Amsterdam
Uitgever:
Scheltema & Holkema, Amsterdam
1882 (5): Tj. van Holkema, Amsterdam
1883 (6): Scheltema & Holkema, Amsterdam
1884 (7): Tj. van Holkema
1891 (14): van Holkema & Warendorf, Amsterdam
Drukker:
Stoomdrukkerij van Roeloffzen & Hübner, Amsterdam
1902 (25): Roeloffzen, Hübner & van Santen, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
IV
1886 (9): V
1887 (10): IV
1907 (30): III
Formaat:
A
Oplage:
667
1883 (6): 1631
1888 (11): 1949
1893 (16): 2095
Prijzen:
er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd aan leden en begunstigers van ƒ 1,00 tot ƒ 5,00 p/j
1888 (11): leden, begunstigers en houders van jongeliedenkaarten wordt een vrijwillige bijdrage van ƒ 1,00 tot ƒ 5,00 p/j gevraagd
Foto's:
eenmaal: 1879 (2): gebouw van de Vrije Gemeente, Weteringschans, Amsterdam
Tekeningen:
-
Redactie:
P.H. Hugenholtz Jr.: feb. 1878-1909 (1, nr. 1-32, z. nr.)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va Nieuwe Stemmen uit de Vrije Gemeente, Officieel Orgaan van de Vereniging ‘De Vrije Gemeente’
Autopsie:
RUU cpl
Achtergrond:
Vrijzinnig
Literatuur:
De Gids, 1879
Vindplaats:
-