BNPP

Teekenen des Tijds

Ondertitel:
Tweemaandelijksch tijdschrift in vrijzinnig godsdienstigen geest
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
1899-1919 (1-21)
Eigenaar:
Uitgever:
Meijer en Schaafsma, Leeuwarden
1907 (9): Administratie van Teekenen des Tijds, Bolsward
1911 (13): Administratie van Teekenen des Tijds, Haarlem
1917 (19): Administratie van Teekenen des Tijds, Wirdum
1918 (20): Administratie van Teekenen des Tijds, Nijmegen
Drukker:
Coöperatieve Handelsdrukkerij Leeuwarden
1903:-
Plaats van Uitgave:
Leeuwarden
1907 (9): Bolsward
1911 (13): Haarlem
1917 (19): Wirdum
1918 (20): Nijmegen
Frequentie:
6 x p/j
Omvang:
V
1919 (21): III
Formaat:
A
Oplage:
Prijzen:
1917 (19): ƒ3,50 p/j, losse nummers ƒ1,00
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
C.J. Niemeijer: 1899-1919 (1-21)
G.J. Paré: 1899-1916 (1-18)
A. Rutgers van der Loeff Azn.: 1899-1910 (1-12)
A.C. Schade van Westrum: 1909-1919 (11-21)
F.H.G. van Iterson: 1911-1919 (13-21)
I.M.J. Hoog: 1918-1919 (20-21)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vermoedelijk is 1919 (21) de laatste jaargang
weliswaar meldt Picarta in TUKBW een jaargang 20 van 1920, maar hier is het jaartal onjuist en de jaargangen 37-47 (1933-1943) die volgens Picarta in RUL beschikbaar zouden zijn betreffen een ander (adventistisch) periodiek. Teekenen des tijds,geïllustreerd Christelijk maandblad voor Nederland en de nederlandsche Koloniën
Autopsie:
KB 1899-1919 (1-21)
TUKBW:1917-1918 (19-20)
RUL 1899-1905 (1-7)
Achtergrond:
Vrijzinnig
Literatuur:
-
Vindplaats:
-