BNPP

De Tijdspiegel

Ondertitel:
Categorie:
II/opinie
Verschenen:
jan. 1844- dec. 1921
Eigenaar:
Uitgever:
K. Fuhri, Den Haag
jan. 1853 (10, nr.1): D.A. Thieme, Arnhem
jan. 1874 (31, nr.1): D.A. Thieme, ’s-Gravenhage
jan. 1880 (37, nr.1): Henri J. Stemberg, ’s Gravenhage
jan. 1885 (42, nr.1`): Charles Ewings, ’s-Gravenhage
jan. 1890 (47, nr.1): G.C. Visser, ’s Gravenhage
jan. 1910 (67, nr. 1): L.J. Veen, Amsterdam
jan. 1916 (73, nr. 1): M. van der Beek’s Hofboekhandel
jan. 1918 (75, nr. 1): N.V. De Hollandsche Illustratie, ‘s- Gravenhage
jan. 1919 (76, nr.1: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij, ‘s- Gravenhage
Drukker:
H.P. de Swart en Zoon
jan. 1846 (3, nr. 1): K. Fuhri
jan. 1853 (10, nr. 1): H.P. de Swart en Zoon
jan. 1858 (15, nr. 1): G.J. Thieme, Arnhem in 1850-1852, 1857 en vanaf 1860 wordt geen naam van de drukker genoemd
Plaats van Uitgave:
‘s-Gravenhage
jan. 1853 (10, nr. 1): Arnhem
jan. 1874 (31, nr. 1): ‘s-Gravenhage
jan. 1910 (67, nr. 1): Amsterdam
jan. 1916 (73, nr. 1): ’s-Gravenhage
Frequentie:
12x p/j
jan. 1918- dec. 1920 (75, nr.1-77, nr. 24): 24x p/ j
jan 1921 (78, nr. 1- 78, nr.12): 12 p/j
Omvang:
VI
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
1918 (75, nr. 1): f. 10,00 p/j ;1919 (76, nr. 1): f. 20,00 p/j
Foto's:
jan. 1918 (75, nr. 1).
Tekeningen:
jan. 1847-dec. 1868 (4, nr. 1- 25, nr. 12)
Redactie:
T.C. van der Kulk: * – dec. 1909 (66, nr.12)
J.H. Valckenier Kips: jan. 1910-dec. 1918 (67, nr. 1-75, nr. 12)
J. Homan van der Heide: jan. 1918-dec. 1918 (75, nr. 1-75, nr.24)
J.H. Holwerda: jan. 1918-dec. 1918 (75, nr. 1-75, nr.24)
H. Middendorp: jan. 1918-dec. 1918 (75, nr. 1-75, nr.24)
J. van Oordt: jan. 1918-dec. 1918 (75, nr. 1-75, nr.24)
J.G. Sleeswijk: 1 jan.1919- 15 dec. 1921 (76, nr.1- 78, nr. 12) het tijdschrift heeft geen colofon
in het eerste nummer van jaargang 1910 noemt voor het eerst – in zijn eigen bijdrage – een redacteur zijn naam: J.H. Valckenier Kips
hij is blijkens zijn introductie de opvolger van T.C. van der Kulk, die een groot aantal jaren redacteur is geweest.
Medewerkers:
J. Fabricius: 15 juli 1921-15 dec. 1921 (78, nr. 7- 78, nr. 12) 
Ant. Van Gijn: 15 juli 1921-15 dec. 1921 (78, nr. 7- 78, nr. 12)
J.H. Valckenier Kips: 15 juli 1921- 15 dec. 1921 (78, nr. 7- 78, nr. 12)
P.W. Scharloo: 15 juli 1921-15 dec. 1921: (78, nr. 7- 78, nr. 12) 
S.R. Steinmetz: 15 juli 1921-15 dec. 1921: (78, nr. 7- 78, nr. 12) 
W.C.A. Baron van Vredenburch: 15 juli 1921-15 dec. 1921: (78, nr. 7- 78, nr. 12)
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
voor het eerst wordt vanaf het eerste nummer van het jaar 1912 een jaargangnummer (69) genoemd
vanuit dit gegeven zijn voor de gehele verschijningstijd jaargangnummers gebruikt
Autopsie:
RUL: jan. 1844-dec. 1921 (1, nr. 1-78, nr. 12)
ontbreekt: 1880 (37, nr. 1-4)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-