BNPP

De Trompet van ‘s-Gravenhage

Ondertitel:
Geblazen in Kerk en Staat
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
3 mei 1855-27 mrt. 1856 (1, nr. 1-1, nr. 13)
Eigenaar:
Uitgever:
H. Susan Jr., ’s Gravenhage
Drukker:
H. Susan Jr., ’s Gravenhage
Plaats van Uitgave:
‘s-Gravenhage
Frequentie:
10 jan. 1856 (1, nr. 2): 1x p/w
Omvang:
I
Formaat:
C
10 jan. 1856 (1, nr. 2): B
Oplage:
Prijzen:
ƒ5,00 p/j fpp, voor boekhandelaars en postdirecteuren ƒ4,00 p/j
10 jan. 1856 (1, nr. 2): ƒ4,00 p/j fpp, voor boekhandelaars en postdirecteuren ƒ3,40 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
H. Joffers: 3 mei 1855-27 mrt. 1856 (1, nr. 1-1, nr. 13)
Medewerkers:
A.H. Wessels: 3 mei 1855-27 mrt. 1856 (1, nr. 1-1, nr. 13)
B. de Beij: 10 jan. 1856-27 mrt. 1856 (1, nr. 1-1, nr. 13)
P.A. Wiersinga: 10 jan. 1856-27 mrt. 1856 (1, nr. 1-1, nr. 13)
E.J. Seeger: 10 jan. 1856-27 mrt. 1856 (1, nr. 1-1, nr. 13)
P.J. de Groot: 10 jan. 1856-27 mrt. 1856 (1, nr. 1-1, nr. 13)
C. de Jong: 10 jan. 1856-27 mrt. 1856 (1, nr. 1-1, nr. 13)
C. Steketee: 10 jan. 1856-27 mrt. 1856 (1, nr. 1-1, nr. 13)
Mr. Timmerman: 10 jan. 1856-27 mrt. 1856 (1, nr. 1-1, nr. 13)
W.H. van Leeuwen: 17 jan. 1856-27 mrt. 1856 (1, nr.. 3-1, nr. 13)
J. van Andel: 31 jan. 1856-27 mrt. 1856 (1, nr. 5-1, nr. 13)
R. Duiker: 7 feb. 1856-27 mrt. 1856 (1, nr. 6-1, nr. 13)
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
Citaat uit het tweede nummer: ‘Waarom zit er zo’n lange tijd tussen nr. 1 en nr. 2 van de eerste jaargang? Antwoord van de redactie: “Ziet hier lezers, no.2 is verschenen, niet op den 12 julij 1855, zoo als wij vroeger dachten, maar op den 10den dezer. En, vraagt gij lezers, waarom zoo lang gewacht en nu nog tot de uitgaaf gekomen, zoo antwoorden wij hierop: omdat wij al spoedig na de uitgaaf van ons eerste nommer hoorden, dat de WelEerw. Leeraren van de Hoogeschool te Kampen op zich genomen hadden om op bepaalden tijd op te nemen de Redactie van het weekblad de Bazuin
daardoor zijn wij op het denkbeeld gekomen de uitgaaf van ons blad, de Trompet, niet voort te zetten
maar, nu aan dat opnemen, zoo als eerst gezegd was en wij ons hadden voorgesteld, niet is beantwoord (want wij hadden ons ook voorgesteld dat het blad aan de Hoogeschool de besluiten van de Synode van 1854 krachtig zou verdedigen, maar het tegenovergestelde hebben wij moeten vernemen, namelijk dat het blad al dienstbaar gemaakt is tot bestrijding van eenige besluiten), zoo meenen wij ook nu al te lang het stilzwijgen bewaard te hebben, en denken van nu af aan, zoo God ons in het leven spaart, wat werk en wat geld te wagen voor het belang van Gods Kerk.”’ Uit de inhoud: ‘Doelstelling van deze uitgave: “Om de handelingen van Koning en Overheden mee te delen aan Gods Kerk. Om de Leer en Handelingen der Kerk mee te delen aan de Koning en Overheden … Om stukken van godsdienstige aard, tot stichting van de gemeente des Heeren, mee te delen … Buiten- en Binnenlandsch kerknieuws mee te delen … Zich niet onthouden van verdediging der Kerk en Waarheid …”’
Autopsie:
TUKOS cpl
Achtergrond:
CGKa
Literatuur:
cf. C. Veenhof, Prediking en uitverkiezing, Kampen 1959.
Vindplaats:
-