BNPP

Vinculum

Ondertitel:
Contactorgaan van Hermes Vereniging van oud-leerlingen van het ’s-Gravenhaagsch Christelijk Gymnasium (vanaf 1969 genoemd Zorghvliet)
Categorie:
II/studentenblad
Verschenen:
juni 1955-heden = feb. 1995 (1, nr. 1-41, nr. 120)
Eigenaar:
Hermes Vereniging van Oud-Leerlingen van het ’s-Gravenhaagsch Christelijk Gymnasium Sorghvliet, ‘s-Gravenhage
Uitgever:
Hermes Vereniging van Oud-Leerlingen van het ’s-Gravenhaagsch Christelijk Gymnasium Sorghvliet, ‘s-Gravenhage
Drukker:
juni 1972: Drukkerij J. van der Burgh, ’s-Gravenhage
feb. 1977: Van der Burgh/Kleijwegt BV, ’s-Gravenhage
feb. 1992: Helton van Haeringen Drukkers BV, ‘s-Gravenhage
Plaats van Uitgave:
‘s-Gravenhage
Frequentie:
3x p/j
Omvang:
I/II
Formaat:
A
Oplage:
Prijzen:
minimumcontributie ƒ1,00 p/j, feb. 1965: ƒ2,00 p/j, feb. 1969: ƒ3,50 p/j, jan. 1972: ƒ5,00 p/j
jan. 1976: ƒ10,00 p/j
jan. 1992: ƒ15,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
sep. 1980 (77): jubileumnummer i. v.m. 25-jarig bestaan van Hermes Vereniging
dit nummer komt in de plaats van het nov.-nummer
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
HDC: juni 1955-feb. 1995 (1-120)
ontbreekt sep. 1980 (77)
KB: sep. 1980 (77)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-