BNPP

Volksbibliotheek

Ondertitel:
Uitgegeven vanwege de Vereeniging tot handhaving en voortplanting van het liberale beginsel in de Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
1874-1880
Eigenaar:
Vereeniging tot handhaving en voortplanting van het liberale beginsel in de Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam
Uitgever:
J.C. Loman Jr., Amsterdam
Drukker:
1879 (2 nr. 1-2, nr. 8): Stoomdrukkerij Loman, Kirberger& Van Kesteren
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
8 x p/j
Omvang:
V
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
H.P. Berlage: zd 1879 (2, nr. 1- 2, nr. 8)
P.H. Hugenholtz jr: zd 1879 (2, nr. 1- 2, nr. 8)
J.G. Schuuring: zd 1879 (2, nr. 1- 2, nr. 8)
J.P. Stricker: zd 1879 (2, nr. 1- 2, nr. 8)
uitsluitend in 1879 (2NS) genoemd.
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
RUL: 1874-1877 (1, nr. 1-4 nr. 3)
1877-1880 (1NS, nr. 1-3NS, nr.7)
ontbreekt 2NS, nr. 4
VUA: 1878 (2, nr. 4)
Achtergrond:
VVH
Literatuur:
-
Vindplaats:
-