BNPP

Volksblaadjes

Ondertitel:
Zamenspraak over de oorlog in Italië en over den tegenwoordigen en toekomenden tijd, in den Hollandschen Tuin, vroeger vergaderd in het Rad van Avontuur door Keesbuur 3. CATEGORIE III/opinie
Verschenen:
14 mei 1859-6 apr. 1861 (nr. 1-nr. 100)
Eigenaar:
J.L. Bernhardi, Utrecht
Uitgever:
J.J.H. Kemmer, Utrecht
Drukker:
G.J. Thieme, Arnhem
2 feb. 1861 (nr. 91): Gieben en Dumont, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1 x p/w (“des Zaturdags”)
Omvang:
IV
Formaat:
A
Oplage:
± 20.000
Prijzen:
ƒ 0,02 per nummer;
Foto's:
-
Tekeningen:
- 16. REDACTIE niet in colofon vermeld maar ontleend aan de inhoud van het periodiek: J.L. Bernhardi: 14 mei 1859-6 apr. 1861 (nr. 1-nr. 100) 17. MEDEWERKERS - 18. SPECIALE NUMMERS - 19. BIBLIOGRAFISCHE GESCHIEDENIS van het periodiek dat in het algemeen aangeduid wordt als Zamenspraak hebben de eerste 100 nummers (het is per 50 nummers ingebonden) de titel Volkblaadjes, met als ondertitel “Zamenspraak over de oorlog in Italië en over den tegenwoordigen en toekomenden tijd, in den Hollandschen Tuin, vroeger vergaderd in het Rad van Avontuur door Keesbuur” va Zamenspraak, 13 apr. 1861-4 jan. 1873 (nr. 101-nr. 703) en vervolgens va Zamenspraken, 11 jan. 1873-7 feb. 1874 (nr. 704-nr. 760) Na de dood van Bernhardi op 4 mei 1873 is er een strijd ontstaan over de ware voortzetting van het periodiek en dit heeft geresulteerd in twee periodieken met een kortstondig en één met een wat langer bestaan: Zamenspraken, 17 mei 1873-7 feb. 1874 (nr. 722-nr. 760), onder redactie van A.O. Schaafsma Gesprekken zijnde het vervolg der Zamenspraken n° 1-720 van wijlen den Heer J.L. Bernhardi , 3 juli 1873-25 juni 1874 (1, nr. 1-1, nr. 52), onder redactie van Bernhardi´s dochter De Geuzenbode, Gereformeerde zamenspraken, uit te geven ten voordele van het Geuzengesticht en het Oranje-Weeshuis, 3 okt. 1873-21 sep. 1877, onder redactie van bovengenoemde A.O. Schaafsma 20. AUTOPSIE RUU: 14 mei 1859-6 apr. 1861 (nr. 1-nr. 100)
UvA: 14 mei 1859-6 apr. 1861 (nr. 1-nr. 100)
TUKBW: 14 mei 1859-6 apr. 1861 (nr. 1-nr. 100) 21. LITERATUUR W. van der Zwaag, Jean-Louis Bernhardi, Houten, 1987.
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-