BNPP

VU-blad

Ondertitel:
orgaan van de Vereniging voor Wetenschappelijk Onderwijs op Gereformeerde Grondslag
Categorie:
IV/instelling
Verschenen:
jan. 1969-aug. 1971 (34, nr. 1-36, nr. 5)
Eigenaar:
Vereniging voor Wetenschappelijk onderwijs op Gereformeerde Grondslag, Amsterdam
Uitgever:
Vereniging voor Wetenschappelijk onderwijs op Gereformeerde Grondslag, Amsterdam
Drukker:
NV Grafisch Bedrijf De Graafschap, Aalten
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
6x p/j
1970 (35): 7 x p/j
1971 (36): 5 x p/j
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
ja
Tekeningen:
Redactie:
R. Schippers (eindredacteur): jan. 1969-aug. 1971 (34, nr. 1-36, nr. 5)
D. Schut: jan. 1969-aug. 1971 (34, nr. 1-36, nr. 5)
J. Vermeyden: jan. 1969-aug. 1971 (34, nr. 1-36, nr. 5)
P. Faber: jan. 1969 (34, nr. 10)
A.J. Klei: jan. 1969-aug. 1971 (34, nr. 1-36, nr. 8)
H. Rudolphi: jan. 1969-aug. 1971 (34, nr. 1-36, nr. 8)
J. Zwart-de Jong: mei 1969-aug. 1971 (34, nr. 3-36, nr. 5)
Medewerkers:
Speciale nummers:
jan. 1969 (34, nr. 1): kernvraagstukken
Bibliografische gegevens:
vv Vrije Universiteitsblad
va VU-magazine
Autopsie:
VUA cpl
Achtergrond:
VUA
Literatuur:
-
Vindplaats:
-