BNPP

Waarheid en vrede

Ondertitel:
maandblad van de kerkelijke vereniging ‘Waarheid en Vrede’, afd. Dordrecht van de Geref. Bond, waarin opgenomen ‘De Ratelaar’, kontaktrubriek van de Hervormd Gereformeerde Jeugdkommissie Dordrecht
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
1976-1979*
Eigenaar:
‘Waarheid en Vrede’ en Hervormd Gereformeerde Jeugdkommissie Dordrecht
Uitgever:
‘Waarheid en Vrede’ en Hervormd Gereformeerde Jeugdkommissie Dordrecht
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Dordrecht
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
1976: ƒ5,00 p/j
1979: ƒ7,00 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
RUU: 1976 (47, nr. 7/8-47, nr. 12)
1977 (48, nr. 5, 6, 7/8, 10)
1978 (49, nr. 1, 3-11)
1979 (50, nr. 2)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
GBNHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-