BNPP

Weekblad de Christen

Ondertitel:
orgaan tot verbreiding van de beginselen van Nieuw-Testamentisch Christendom
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
21 dec 1945-25 dec. 1953 (62, nr. 2772-70, nr. 3189)
Eigenaar:
Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland
Uitgever:
Nieuw Weerdinge
4 jan. 1946 (63, nr. 2774): Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland, Heerenveen
6 sep. 1946 (63, nr. 2809): Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland, Haarlem
Drukker:
drukkerij Brandenburgh, Workum
Plaats van Uitgave:
Nieuw Weerdinge
4 jan. 1946 (63, nr. 2774): Heerenveen
6 sep. 1946 (63, nr. 2809): Haarlem
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
IV
Formaat:
C
Oplage:
Prijzen:
ƒ3,08 p/j, buitenland ƒ4,16 p/j
6 juli 1951 (68, nr. 3060): ƒ6,00 p/j voor Nederland en Overzeese Gebiedsdelen, ƒ7,50 p/j voor het buitenland
Foto's:
incidenteel vanaf 19 dec. 1952 (69, nr. 3136)
Tekeningen:
Redactie:
F.E. Huizinga (eindredacteur): 21 dec. 1945-2 sep. 1949 (62, nr. 2772-66, nr. 2964)
C. Brandt (eindredacteur): 9 sep. 1949-24 aug. 1951 (66, nr. 2965-68, nr. 3067)
J. Louw (eindredacteur): 31 aug. 1951-29 aug. 1952 (68, nr. 3068-69, nr. 3120)
H. van der Werf (eindredacteur): 5 sep. 1952-21 aug. 1953 (69, nr. 3121-70, nr. 3171)
J. Reiling (eindredacteur): 28 aug. 1953-25 dec. 1953 (70, nr. 3172-70, nr. 3189)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vv De Christen, orgaan van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland met doorlopende jaargangtelling
va De Christen, weekblad tot verbreiding van de beginselen van Nieuw-Testamentisch Christendom met doorlopende jaargangtelling
door hetgeen tegenwoordig aangeduid wordt als de Unie van Baptistengemeenten zijn vanaf 1882 tot 2006 een zestal bladen uitgegeven: De Christen, 1882-1942 en 1945, hier aangeduid als De Christen I, Mededelingenblad (van de Unie van Baptistengemeenten), 1942-1945, Weekblad De Christen, 1945-1953, De Christen, 1953-1970, hier aangeduid als De Christen II, DC, 1970-1992, De Christen, 1992-2006, hier aangeduid als De Christen III
Autopsie:
KB: 4 jan. 1952-25 dec. 1953 (69, nr. 3086-70, nr. 3189)
ontbreekt: 25 juli 1952 (69, nr. 3115)
26 sep. 1952 (69, nr. 3124)
2, 9 en 16 jan. 1953 (70, nr. 3138-3140)
Utrechts Archief: cpl
Achtergrond:
Baptist
Literatuur:
-
Vindplaats:
-