BNPP

Zamenspraak

Ondertitel:
21 aug. 1869 (nr. 527): Onze hulp is in den Naam des Heren 3. CATEGORIE III/opinie
Verschenen:
13 apr. 1861-4 jan. 1873 (nr. 101-nr. 703)
Eigenaar:
J.L. Bernhardi, Utrecht
Uitgever:
J.J.H. Kemmer, Utrecht
Drukker:
Gieben en Dumont, Utrecht
4 aug. 1864 (nr. 368): G.A. van Goffen, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1 x p/w (“des Zaturdags”)
Omvang:
IV
21 aug. 1869 (nr. 527): VI
Formaat:
A
Oplage:
± 20.000
Prijzen:
ƒ 0,02 per nummer
21 aug. 1869 ( nr. 527): ƒ 0,02 per nummer, fpp ƒ 0,03 per nummer
Foto's:
-
Tekeningen:
tweemaal: 24 juli 1871 (nr. 623) en 30 mrt. 1872 (nr. 663) 16. REDACTIE niet in colofon vermeld maar ontleend aan de inhoud van het periodiek: J.L. Bernhardi: 13 apr. 1861 1859-4 jan. 1873 (nr. 101-nr. 703) 17. MEDEWERKERS - 18. SPECIALE NUMMERS veel nummers kunnen naar aanleiding van één of meer onderwerpen speciaal genoemd worden, maar in elk geval: 10 dec. 1870 (nr. 595): i.v.m. overlijden van HKH Louisa Wilhelmina Amalia, dochter van wijlen Z.M. Koning Frederik Wilhelm III, koning van Pruisen
19. BIBLIOGRAFISCHE GESCHIEDENIS vv Volkblaadjes,14 mei 1859-6 apr. 1861
van het per 50 nummers gebonden periodiek dat in het algemeen als Zamenspraak wordt aangeduid hebben deel I (1-50) en deel II (51-100) de titel Volksblaadjes, met als ondertitel “Zamenspraak over de oorlog in Italië en over den tegenwoordigen en toekomenden tijd, in den Hollandschen Tuin, vroeger vergaderd in het Rad van Avontuur door Keesbuur”
va Zamenspraken
na de dood van Bernhardi op 4 mei 1873 is er een strijd ontstaan over de ware voortzetting van het periodiek en dit heeft geresulteerd in twee periodieken met een kortstondig en een met een wat langer bestaan: Zamenspraken, 17 mei 1873-7 feb. 1874 (nr. 722-nr. 760), onder redactie van A.O. Schaafsma en Gesprekken zijnde het vervolg der Zamenspraken n° 1-720 van wijlen den Heer J.L. Bernhardi , 3 juli 1873-25 juni 1874 (1, nr. 1-1, nr. 52), onder redactie van Bernhardi´s dochter en De Geuzenbode, Gereformeerde zamenspraken, uit te geven ten voordele van het Geuzengesticht en het Oranje-Weeshuis, 3 okt. 1873-21 sep. 1877, onder redactie van bovengenoemde A.O. Schaafsma 20. AUTOPSIE RUU: 13 apr. 1861-4 jan. 1873 (nr. 101-nr. 703)
ontbreekt: 29 jan. 1870-17 aug. 1872 (nr. 551-nr. 682)
26 okt. 1872 (nr. 693)
TUKBW: 13 apr. 1861-4 jan. 1873 (nr. 101-nr. 703) 21. LITERATUUR W. van der Zwaag, Jean-Louis Bernhardi, Houten, 1987.
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-