BNPP

Zamenspraken

Ondertitel:
Onze hulp is in den Naam des Heren 3. CATEGORIE III/opinie
Verschenen:
11 jan. 1873-7 feb. 1874 (nr. 704-nr. 760)
Eigenaar:
J.L. Bernhardi, Utrecht
4 mei 1873: Erven J.L. Bernhardi
Uitgever:
J.J.H. Kemmer, Utrecht
Drukker:
G.A. van Goffen, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1 x p/w (“des Zaturdags”)
Omvang:
VI
Formaat:
A
Oplage:
± 20.000
Prijzen:
ƒ 0,02 per nummer, fpp ƒ 0,03 per nummer
Foto's:
-
Tekeningen:
tweemaal: 24 juli 1871 (nr. 623) en 30 mrt. 1872 (nr. 663) 16. REDACTIE niet in colofon vermeld maar ontleend aan de inhoud van het periodiek: J.L. Bernhardi: 11 jan. 1873-3 mei 1873 (nr. 704-nr. 720)
A.O. Schaafsma: 10 mei 1873-4 okt.1873 (nr. 721-nr. 742)
n.S.: 11 okt. 1873-7 feb. 1874 (nr. 743-nr. 760) 17. MEDEWERKERS - 18. SPECIALE NUMMERS veel nummers kunnen naar aanleiding van één of meer onderwerpen speciaal genoemd worden, maar in elk geval: 10 mei 1873 (nr. 721): ivm overlijden van J.L. Bernhardi op 4 mei 1873
26 juli 1873 (nr. 732): ivm overlijden van J.J.H. Kemmer, Boekhandelaar en uitgever Zamenspraken 19. BIBLIOGRAFISCHE GESCHIEDENIS vv Zamenspraak
van het periodiek dat in het algemeen aangeduid wordt als Zamenspraak hebben de eerste 100 nummers (het is per 50 nummers ingebonden) de titel Volkblaadjes, met als ondertitel “Zamenspraak over de oorlog in Italië en over den tegenwoordigen en toekomenden tijd, in den Hollandschen Tuin, vroeger vergaderd in het Rad van Avontuur door Keesbuur” vervolgens wordt het voortgezet als Zamenspraak, 13 apr. 1861-4 jan. 1873 (nr. 101-nr. 703) en vervolgens als het alhier beschreven Zamenspraken, 11 jan. 1873-7 feb. 1874 (nr. 704-nr. 760)
na de dood van Bernhardi op 4 mei 1873 is er een strijd ontstaan over de ware voortzetting van het periodiek en dit heeft geresulteerd in twee periodieken met een kortstondig en een met een wat langer bestaan: Zamenspraken, 17 mei 1873-7 feb. 1874 (nr. 722-nr. 760), onder redactie van A.O. Schaafsma en Gesprekken zijnde het vervolg der Zamenspraken n° 1-720 van wijlen den Heer J.L. Bernhardi , 3 juli 1873-25 juni 1874 (1, nr. 1-1, nr. 52), onder redactie van Bernhardi´s dochter en De Geuzenbode, Gereformeerde zamenspraken, uit te geven ten voordele van het Geuzengesticht en het Oranje-Weeshuis, 3 okt. 1873-21 sep. 1877, onder redactie van bovengenoemde A.O. Schaafsma 20. AUTOPSIE RUU: 11 jan. 1873-7 feb. 1874 (nr. 704-nr. 760)
ontbreekt: 25 jan. 1873 (nr. 706)
TUKBW: 11 jan. 1873-10 mei 1873 (nr. 704-nr. 721) 21. LITERATUUR W. van der Zwaag, Jean-Louis Bernhardi, Houten, 1987
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-