BNPP

China en het Evangelie

Ondertitel:
Overzigt
1850, nr. 2: De zending naar China en hare vereischten
1850, nr. 3-4: Berigten nopens den toestand en de vorderingen van het werk der inlandsche evangelisten in China
1850, nr. 5: Verslag der Algemene Vergadering van afgevaardigden der Vereenigingen ter bevordering des Christendoms onder de Chinezen
1852, eerste deel: Verzameling van stukken betreffende de prediking van het Evangelie in China en omliggende landen.
Categorie:
III/ zending
Verschenen:
1850-1864 (1850, nr. 1- 1864, dertiende deel)
Eigenaar:
Vereeniging ter Bevordering van het Christendom in China
1855, derde deel: Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van het Christendom (ook: des Christendoms) onder de Chinezen
Uitgever:
J.C. Loman, Amsterdam
1852, eerste deel: C. ten Hoet, Nijmegen
Drukker:
J.C. Loman, Amsterdam
1852, eerste deel: T.E. Jansen, Nijmegen
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
1852, eerste deel: Nijmegen
Frequentie:
onregelmatig: blijkens de titelpagina zijn de nummers 1-5 uitgekomen in 1850, in 1852 het eerste deel, in 1855 het tweede tot en met het vijfde deel
vervolgens jaarlijks een deel met uitzondering van het jaar 1858.
Omvang:
I
III: 1852, eerste deel-dertiende deel
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
1850, nr. 1 H.C. Millies
1850, nr. 2 K. Gützlaff
nadien niet meer vermeld
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
1850, nr.1-1850, nr. 5 onder de titel China en het Evangelie met een wisselende ondertitel
1852, eerste deel-1864, dertiende deel: onder de titel ‘China’ met een steeds gelijkluidende ondertitel
Autopsie:
RUL: 1850, nr1-1860, negende deel
KITLV: 1852, eerste deel-1864, dertiende deel
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-