BNPP

Contactorgaan van den Bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen aug. 1955* (7, nr. 6*): Contactorgaan van de Bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen

Ondertitel:
Categorie:
III/vorming
Verschenen:
dec. 1948-juni 1967 (1, nr. 1-19, nr. 5)
Eigenaar:
Bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen
Uitgever:
Bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen, Haarlem
Drukker:
aug. 1962* (14, nr. 6*): Drukkerij Broos
Plaats van Uitgave:
Haarlem
Frequentie:
6 x p/j
Omvang:
I
1966/1967 (19): II
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
ƒ0,75 p/j
okt. 1958* (11, nr. 1*): ƒ1,00 p/j
okt. 1961 (14, nr. 1): ƒ1,25 p/j
okt. 1964 (17, nr. 1): ƒ2,00 p/j
Foto's:
Tekeningen:
dec. 1960 (13, nr. 2): ja
Redactie:
M. Rebel-Kremer: dec. 1962-apr. 1966 (15, nr. 2-18, nr. 4) en juni 1967 (19, nr. 5)
M. Rebel-Kremer (eindredacteur): juni 1966-apr. 1967 (18, nr. 5-19, nr. 4)
A.P. de Ridder-Verdam: okt. 1963*-apr. 1966 (16, nr. 1*-18, nr. 4)
E. Peppink-Rouvoet: feb. 1967-juni 1967 (19, nr. 3-19, nr. 5)
M.C. Nieuwland: juni 1967 (19, nr. 5)
W.A. de Ridder: juni 1967 (19, nr. 5)
B.J. Velema-Benschop: juni 1967 (19, nr. 5)
Medewerkers:
Speciale nummers:
aug. 1953 (5, nr. 6): 1e lustrum Bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen
Bibliografische gegevens:
mogelijk is er na juni 1967 in jaargang 19 nog een 19, nr. 6 verschenen
dat is niet getraceerd
va Contact, orgaan van de Bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen
Autopsie:
dCGK: dec. 1948- nov. 1953 (1, nr. 1-6, nr. 1)
aug. 1955 (7, nr. 6)
feb. 1956-apr. 1956 (8, 3-8,4)
febr. 1957-apr. 1957 (9, nr. 3-9, nr. 4)
aug. 1957 (9, nr. 6)
juni 1958 (10, nr. 5)
okt. 1958-juni 1967 (11, nr. 1-19, nr. 5) de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
CGK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-