BNPP

Dienst

Ondertitel:
maandblad voor ouderlingen en diakenen van de Gereformeerde Kerken in Nederland
zd 1962 (12, nr. 7/8/9): maandblad voor ouderlingen en diakenen van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt in Nederland
zd 1968 (16, nr. 7/8): -
Categorie:
III/vorming
Verschenen:
zd 1947-heden=mei/juni 2001 (1, nr. 1/2-49, nr. 3)
Eigenaar:
Comité voor de Centrale Diaconale Conferentie van de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerken in Nederland
Uitgever:
Uitgeverij Te Sligte, Enschede
zd 1953 (6, nr. 1/2/3): Drukkerij Steenbergen, Zeist
zd 1968 (16, nr. 7/8): Comité voor de Centrale Diaconale Conferentie van de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerken in Nederland
jan./feb. 1988 (36, nr. 1): Stichting Dienst ten behoeve van ouderlingen en diakenen
Drukker:
Uitgeverij Te Sligte, Enschede
zd 1953 (6, nr. 1/2/3): Drukkerij Steenbergen, Zeist
mei/juni 1975 (23, nr. 3): Drukkerij Lensink, Nieuw Amsterdam
nov./dec. 1993 (41, nr. 6): Zalsman, Nieuw Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Enschede
zd 1953 (6, nr. 1/2/3): Zeist
mei/juni 1975 (23, nr. 3): Nieuw Amsterdam
Frequentie:
1 x p/m
zd 1948 (2, nr. 1/2): 6 dubbelnummers x p/j
mrt. 1969 (17, nr. 1): 1 x p/2m
Omvang:
II of III
Formaat:
B
Oplage:
zd 1948 (2, nr. 1/2): 1700 abonnees
okt. 1972 (20, nr. 5): 2200 abonnees
mei/juni 1975 (3, nr. 23): 2700 abonnees
zd 1978 (26, nr. 5): 3200 abonnees
juli/okt. 1983 (31, nr. 4/5): 4.000 abonnees
Prijzen:
ƒ2,40 p/j
okt. 1958 (9, nr. 10/11): ƒ2,75 p/j
jan. 1966 (15, nr. 1/2/3): ƒ3,50 p/j (met incasso ƒ0,75 extra)
jan. 1973 (21, nr. 1): ƒ6,50 p/j
jan. 1979 (27, nr. 1): ƒ10,00 p/j, studenten theologie op hun thuisadres ƒ5,00 p/j
jan. 1986 (34, nr. 1): ƒ12,00 p/j (met incasso ƒ2,00 extra)
jan. 1995 (43, nr. 1): ƒ15,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
Redactie:
P. Deddens: zd 1947-zd 1958 (1, nr. 1/2-9, nr. 1/2)
H. Meulink: zd 1947-dec. 1953 (1, nr. 1/2-5, nr. 10/11/12)
L.P. Laning: zd 1947-zd 1968 (1, nr. 1/2-16, nr. 4/5/6)
H.C. Smit: zd 1947-apr. 1971 (1, nr. 1/2-19, nr. 2)
J.D.W. Veltkamp: zd 1947-okt. 1970 (1, nr. 1/2-18, nr. 5)
J. van Westenbrugge: zd 1947-zd 1950 (1, nr. /2-3, nr. 9/10)
A.N. Hendriks: juli 1968-nov/dec. 1995 (16, nr. 7/8-43, nr. 6)
J.A. Knepper: juni 1971-jan./feb. 1984 (19, nr. 3-32, nr. 1)
G. Koenekoop: zd 1947-zd 1951 (1, nr. 1/2-4, nr. 10/11/12)
C. Veenhof (secretaris): jan. 1947-zd 1968 (1, nr. 1/2-16, nr. 4/5/6)
C. Veenhof: sep. 1969 (17, nr. 3)
J.H. Veenkamp: jan. 1947-feb. 1970 (1, nr. 1/2-18, nr. 1)
J.A. Vink: zd 1952-zd 1964 (5, nr. 1/2/3-13, nr. 10/11/12)
M.J.C. Blok: zd 1966-apr. 1976 (15, nr. 1/2/3-24, nr. 2)
A. Kooij (secretaris): zd 1968-jan./feb. 1993 (16, nr. 7/8-41, nr. 1)
A. Kooy: mrt/apr. 1993-sep./okt. 1993 (41, nr. 2-41, nr. 5)
J.J.M. de Jong-Kooij (secretaris): nov/dec. 1993-jan/feb. 2000 (41, nr. 6-48, nr. 1)
C. Trimp: apr. 1976-jul./aug. 1994 (24, nr. 2-42, nr. 4)
J.S. van den Berg: mrt./apr. 1984-nov/dec. 1998 (32, nr. 2-46, nr. 6)
C. van der Leest: jan./feb. 1990-sep/okt. 1993 (38, nr. 1-41, nr. 5)
C. van der Leest (eindredacteur): nov./dec. 1993-nov/dec. 1997 (41, nr. 6-45, nr. 6)
C.J. de Ruijter: nov./dec. 1993-nov/dec. 1997 (41, nr. 6-45, nr. 6)
P.W. van de Kamp: jan/feb. 1996-heden (44, nr. 1-49, nr. 3)
W.H. de Groot: jan/feb. 1998-heden (46, nr. 1-49, nr. 3)
J.W. Kooiman: jan/feb. 1996-heden (44, nr. 1-49, nr. 3)
R.C. Vellinga: jan/feb. 1999-mei/juni 2000 (47, nr. 1-49, nr. 3)
E. Geertsema (secretaris): mrt/apr. 2000-heden (48, nr. 2-49, nr. 3)
J.J.M. de Jong-Kooij: jan/feb. 1998-heden (46, nr. 1-49, nr. 3)
Medewerkers:
Speciale nummers:
zd 1949 (2, nr. 11/12): voortgaande reformatie
zd 1951 (4, nr. 10/11/12): over de catechisatie
zd 1957 (8, nr. 10/11/12): gereformeerd kerkrecht
zd 1958 (9, nr. 6/7/8/9): Gereformeerde Kerken in het privaatrecht
zd 1959 (10, nr. 2/3): enkele aspecten van de catechese
zd 1960 (11, nr. 1): het gebruik van de Heilige Schrift in het leven der gemeente
zd 1963 (13, nr. 1/2/3/4/5/6): ambt en kerkregering bij Sikkel
zd 1965 (14, nr. 5/6/7/8/9/10/11/12): christelijke diakonie en ABW
zd 1967 (16, nr. 1/2/3): kinderbescherming
juni/sep. 1969 (17, nr. 2/3): diaken en kerkeraad
feb. 1970 (18, nr. 1): gereformeerde kinderbescherming
okt. 1971 (19, nr. 5): onze broeders in uniform
juli/aug. 1974 (22, nr. 4): bejaardenzorg en ABW
dec. 1976 (24, nr. 6): handreiking aan de diakenen
nov./dec. 1980 (28, nr. 6): waarmee kan ik u van dienst zijn (diakonale handreiking aan de gemeente)
jan./feb. 1981 (29, nr. 1): aanwijzingen voor ouderlingen en diakenen op pad
juli/aug. 1982 (30, nr. 4): gereformeerd opbouwwerk in de gemeente
mrt./apr. 1983 (31, nr. 2): het ‘Pro Deo-project’, werkloosheidsproblemen
jan./feb. 1984 (32, nr. 1): jongeren en geloof, een onderzoek naar de beleving van christelijk geloof bij jongeren uit de Gereformeerde Kerken
mei/juni 1985 (33, nr. 1): ambtsdragers en scheiding
mart./apr. 1986 (34, nr. 2): de oudste en de jongeren
sep./okt. 1987 (35, nr. 5): pastorale zorg voor homofielen en hun omgeving
nov./dec. 1987 (35, nr. 6): pastoraat en suïcide
mei/juni 1988 (36, nr. 3): liturgie en kerkmuziek
juli/aug. 1988 (36, nr. 4): 100 jaar Centrale Diakonale Conferentie
juli/aug. 1989 (37, nr. 4): echt-breken of echt-helen
nov./dec. 1991 (39, nr. 6): kerkeraad en zijn organisten
juli/aug. 1992 (40, nr. 4): verslag 100e Centrale Diakonale Conferentie, 13-6-1992
nov./dec. 1992 (40, nr. 6): de zegenende ouderling
Bibliografische gegevens:
het aantal jaargangen is kleiner dan het aantal kalenderjaren omdat sommige jaargangen langer zijn gemaakt dan een kalenderjaar
vaak verschenen slechts 10 nummers per jaar onverlet het voorkomen van dubbele en drievoudige nummers
vanaf mrt. 1969 wordt meestal de maand van verschijnen genoemd
waarschijnlijk zijn 12, nr. 10, 11, 12 niet verschenen
Autopsie:
TUKBW:1947-1994 (1, nr. 1-42, nr. 6)
ontbreekt: 1962: 63 (12, nr. 10, 11, 12)
1968 (16, nr. 11, 12)
1969 (17, nr. 4, 5, 6)
HDC: zd 1947-mei/juni 2001 (1, nr. 1/2-49, nr. 3)
ontbreekt: 1971 (19, nr. 1, 2)
1996-1997 (44, nr. 3-45, nr. 3)
juli/aug. 1998 (46, nr. 4)
nov/dec. 1999 (47, nr. 6)
juli/aug. 2000 (48, nr. 4)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
GKV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-