BNPP

Friesche Kerkbode; Friesche Kerkbode (I)

Ondertitel:
weekblad voor de Nederduitsche Gereformeerde Kerken in Friesland
14 jan. 1888 (1, nr. 11): officieel orgaan der Nederduitsche Gereformeerde Kerken in Friesland
21 jan. 1888 (1, nr. 12): weekblad voor de Nederduitsche Gereformeerde Kerken in Friesland
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
5 nov. 1887-27 feb. 1914 (1, nr. 1-27, nr. 1373) plus 0-nummer 15 okt. 1887
Eigenaar:
Gereformeerde Kerken in Friesland
Uitgever:
A. Jongbloed, Leeuwarden
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Leeuwarden
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
I
Formaat:
D
Oplage:
–-
Prijzen:
ƒ1,50 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
J.J.A. Ploos van Amstel: 5 nov. 1887-9 aug. 1895 (1, nr. 1-8, nr. 406)
L. H. Wagenaar: 7 nov. 1891-29 okt. 1892 (5, nr. 209-5, nr. 261)
J. Hania Pzn: 9 aug. 1895-8 jan. 1897 (8, nr. 406-10, nr. 480): T.D. Prins: 9 aug. 1895-25 mei 1906 (8, nr. 406-19, nr. 969)
H.H. Kuyper: 5 jan. 1900-3 jan. 1902 (13, nr. 663-15, nr. 740)
A. Kuyper jr.: 13 juli 1900-28 dec. 1906 (13, nr. 663-20, nr. 1.000)
A. de Geus: 1 juni 1906-5 nov. 1909 (19, nr. 970-23, nr. 1149)
J. Dekker: 1 juni 1906-5 nov. 1909 (19, nr. 970-23, nr. 1149)
na 5 nov. 1909 worden geen namen van redactieleden meer vermeld
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vv De Broederkring (zie hierover De Friesche Kerkbode, 21 feb. 1908 (21, nr. 1060)
in het nummer van 1 nov. 1912 (26, nr. 1305) wordt meegedeeld dat er nu ook een Friesch Kerkblad verschijnt voor dezelfde doelgroep maar dat men niet tot samenwerking kan komen (in feite verscheen dat Friesch Kerkblad, orgaan voor de Officieele Berichten der Gereformeerde Kerken in Friesland, reeds vanaf 1906)
vanaf 15 mrt. 1946 (28, nr. 1374) verschijnt tot 1987 het vervolg van De Friesche Kerkbode
deze langdurige onderbreking en het verschijnen van het Friesch Kerkblad in de tussenperiode van 1906 tot 1940 geeft aanleiding binnen het periodiek te onderscheiden in Friesche Kerkbode (I),1887-1914 en Friesche kerkbode (II),1946-1987.
Autopsie:
VUA: 5 jan. 1900-31 dec. 1908 (13, nr. 636-22, nr. 1105)
PBF: 5 nov. 1887-27 feb. 1914 (1, nr. 1-27, nr. 1373)
ontbreekt: nov. 1888-okt. 1891 (2-4)
het in PM aanwezige nummer van 2 aug. 1890 (3, nr. 144) is niet geraadpleegd
de andere ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
Dol/GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-