BNPP

Geldersche kerkbode

Ondertitel:
Orgaan van de Ned. Ger. Kerken (doleerende) in de classis Arnhem, gelijk deze tijdelijk is samengesteld uit de classes Arnhem, Nijmegen, Zutphen, Tiel en Bommel
21 dec. 1888 (2, nr. 1): Orgaan van de Ned. Geref. Kerken in Gelderland (tijdelijk in Doleantie)
15 mrt. 1889 (2, nr. 7): Officieel orgaan van de Ned. Geref. Kerken in Gelderland (tijdelijk in Doleantie)
29 mrt. 1889 (2, nr. 8): Officieel weekblad voor de Ned. Geref. Kerken in Gelderland (tijdelijk in Doleantie)
10 okt. 1891 (4, nr. 140): Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Gelderland
4 jan. 1930 (43, nr. 1): Officieel Orgaan van de Gereformeerde Kerken in Gelderland
12 apr. 1930 (43, nr. 15): Officieel weekblad van de Gereformeerde Kerken in Gelderland
12 dec. 1936* (49, nr. 50*): Orgaan voor de Gereformeerde Kerk van Arnhem
7 jan. 1939 (52, nr. 1): Orgaan voor de Classis Arnhem der Gereformeerde Kerken
6 mei 1939 (52, nr. 18): Orgaan voor de Gereformeerde Kerk van Arnhem
11 jan. 1941* (54, nr. 2*): Orgaan van de Gereformeerde Kerken van Gelderland (Editie Arnhem)
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
1 okt. 1887-1 mrt. 1941* (1, nr. 1-54, nr. 9*)
Eigenaar:
H.B. Breijer, Arnhem
21 dec. 1888 (2, nr. 1): A. Meijer, Arnhem
12 dec. 1936* (49, nr. 50*): G.H. Meijer, Arnhem
Uitgever:
H.B. Breijer, Arnhem
21 dec. 1888 (2, nr. 1): A. Meijer, Arnhem
12 dec. 1936* (49, nr. 50*): Drukker-uitgever G.H. Meyer, Arnhem
Drukker:
G.J. Thieme, Arnhem
21 dec. 1888 (2, nr. 1): G.W. van der Wiel en Co, Arnhem
15 mrt. 1889 (2, nr. 7): Handelsdrukkerij Karel F. Misset, Arnhem
1 sep. 1894 (7, nr. 35): -
8 aug. 1931* (44, nr. 32*): A. Meijer, Arnhem
12 dec. 1936* (49, nr. 50*): Drukker-uitgever G.H. Meyer, Arnhem
Plaats van Uitgave:
Arnhem
Frequentie:
1 x p/w
21 dec. 1888 (2, nr. 1): 1 x p/2w
29 mrt. 1889 (2, nr. 8): 1 x p/w
Omvang:
III
Formaat:
B
21 dec. 1888 (2, nr. 1): C
19 feb. 1898 (11, nr, 8): D
4 jan. 1930 (43, nr. 1): E
Oplage:
1.000 (na deze melding in het eerste nummer geen vermelding van oplagecijfers meer)
Prijzen:
ƒ1,25 p/j, fpp ƒ1,50 p/j, losse nummers ƒ0,03
21 dec. 1888 (2, nr. 1): ƒ1,00 p/j, fpp ƒ1,25 p/j, losse nummers ƒ0,05
7 jan. 1893 (6, nr. 1): ƒ1,30 p/j, losse nummers ƒ0,03
22 okt. 1898 (11, nr. 43): ƒ1,30 p/j (Arnhem en omstreken), losse nummers ƒ0,03, voor Duitschland ƒ2,50 p/j
1 jan. 1916 (29, nr. 1): ƒ1,30 p/j (Arnhem en omstreken), losse nummers ƒ0,03, voor Duitschland, Amerika en Indië ƒ2,50 p/j
17 juni 1916 (29, nr. 25): ƒ1,50 p/j (Arnhem en omstreken), losse nummers ƒ0,03, voor Duitschland, Amerika en Indië ƒ2,50 p/j
7 jan. 1928* (41, nr. 1*): ƒ2,80 p/j, losse nummers ƒ0,06
1 mrt. 1941 (54, nr. 9): ƒ2,94 p/j, losse nummers ƒ0,06
Foto's:
ja, 9 jan. 1928 (41, nr. 1) (bijna uitsluitend foto's van predikanten)
Tekeningen:
Redactie:
K.W. Vethake: 1 okt. 1887-21 dec. 1888 (1, nr. 1-2, nr. 1)
J.C. van Schelven (hoofdredacteur): 21 dec. 1888-29 okt. 1904 (2, nr. 1-17, nr. 44)
L.H. Wagenaar: 7 jan. 1893-26 mrt. 1898 (5, nr. 1-11, nr. 13)
C.L.F. van Schelven: 1 jan. 1916*-5 okt.1929 (29, nr. 1-42, nr. 40)
H. Hoekstra: 1 jan 1916*-1 jan. 1916 (29, nr. 1*- 29, nr.1)
J.L. Schouten: 1 jan. 1916*-29 dec. 1917* (29, nr. 1*-30, nr. 52)
G. Keizer: 7 jan. 1928*- 7 juli 1928 (41, nr. 1*-41, nr. 27)
G. Keizer (eindredacteur): 14 juli 1928-1 mrt. 1941* (41, nr. 28-54, nr. 9*)
L.J.C. Kreyt: 7 jan. 1928*-22 dec. 1934* (41, nr. 1*-47, nr. 51*)
J.G. Kunst (eindredacteur): 7 jan. 1928*-7 juli 1928 (41, nr. 1*-41, nr. 27)
G. Renting: 7 jan. 1928*-22 dec. 1934* (41, nr. 1*-47, nr. 51*)
J.G. Scheurer: 7 jan. 1928*-23 juni 1928 (41, nr. 1*-41, nr. 25)
H.L. Both: 12 okt. 1929-22 dec. 1934* (42, nr. 41-47, nr. 51*)
J. van Herksen: 16 nov. 1929-1 mrt. 1941* (42, nr. 46-54, nr. 9*)
J. Douma: 7 mei 1932-1 mrt. 1941* (45, nr. 19-54, nr. 9*)
J. W. Eggink: 13 okt. 1934*-1 mrt. 1941* (47, nr. 41*-54, nr. 9*)
Th. Delleman: 12 dec. 1936*-16 juli 1938* (49, nr. 50*-51, nr. 29*)
Chr. W.J. Teeuwen: 12 dec. 1936*-1 mrt. 1941* (49, nr. 50*-54, nr. 9*)
W.E. Gerritsma: 30 juli 1938*-1 mrt. 1941* (51, nr. 31*-54, nr. 9*)
Medewerkers:
Speciale nummers:
3 sep. 1898 (11, nr. 36): Ter gelegenheid van de kroning van koningin Wilhelmina
7 jan. 1928 (41, nr. 1): Jubileumnummer 1888-1928
16 aug. 1930- 27 sep. 1930 (43, nr. 33-43, nr. 39): aankondiging en het verslag van de Generale Synode van 19 aug. 1930 t/m 18 sep. 1930 te Arnhem
30 apr. 1932 (45, nr. 18) Zilveren ambtsjubileum van ds. H.L. Both (herdenkingspredicatie)
13 okt. 1934 (47, nr. 41): Herdenkingsnummer “Afscheiding”, 1834-1934
9 jan. 1937 (50, nr. 2): 40-jarig ambtsjubileum van ds. J. Douma
Bibliografische gegevens:
in de periode tussen 21 sep. 1888 (1, nr. 52) en 21 dec. 1888 (2, nr. 1) zijn geen uitgaven gevonden
op het nummer van 21 dec.1888 staat 2e jaargang, proefnummer, het volgende nummer heeft 2e jaargang, nr. 2
In de autopsie is het bovenstaande proefnummer vermeld als 2, nr. 1
in 1891 vermelden de nummers van 3 jan, 1891-23 mei 1891 (nr. 100-nr. 120) de 3e jaargang i.p.v. 4e jaargang
de eerste 17 nummers van 1893 vermelden de 5e jaargang i.p.v. 6e jaargang
naar aanleiding van een reactie op een huwelijksadvertentie in het nummer van 9 apr. 1932 (45, nr. 15), deelt de eindredacteur mee dat de Geldersche Kerkbode vanouds eigendom is van de uitgever
Autopsie:
TUKOS: 1 okt. 1887-5 nov. 1904 (1, nr. 1-17, nr. 45)
1 jan. 1916-29 dec. 1917 (29, nr. 1-30, nr. 52), 13 okt. 1934-22 dec. 1934 (47, nr. 41-47, nr. 51), 12 dec. 1936-1 mrt. 1941(49, nr. 50-54, nr. 9)
ontbreekt: 49, nr. 52
50, nr. 9-11
38, nr. 1-16, 21-27, 30, 36, 38, 40, 42, 46, 49
52, nr. 1, 3-4, 8, 11, 15-19, 22-24, 27-29, 33-34, 36-43, 45, 47
54, nr. 1, 4-7
TUKBW: 7 jan. 1928-31 dec. 1932 (41, nr. 1-45, nr. 53)
7 jan. 1939-30 dec. 1939 (52, nr. 1-52, nr. 52)
HDC: 28 okt. 1895 (8, nr. 43)
8 jan. 1916 (29, nr. 2)
17 juni 1916 (29, nr. 25)
24 juni 1916 (29, nr. 26)
2 nov. 1918-9 nov. 1918 (31, nr. 44-31, nr. 45)
8 aug. 1931 (44, nr. 32)
27 okt. 1934-22 dec. 1934 (47, nr. 43-47, nr. 51)
17 dec. 1938 (51, nr. 51)
het bezit van KB - 1 aug. 1914-25 dec. 1920 (27, nr. 31-33, nr. 52) - mocht niet worden ingezien met het oog op de kwetsbare staat van het periodiek
in totaal ontbreekt: 12 nov. 1904-25 dec. 1915 (17, nr. 46-28, nr. 52)
5 jan. 1918-dec. 1927 (31, nr. 1-40, nr. 52)
7 jan. 1933-6 okt. 1934 (46, nr. 1-47, nr. 40)
29 dec. 1934-5 dec. 1936 (47, nr. 52-49, nr. 49)
49, nr. 52
50, nr. 9-11
38, nr. 1-16, 21-27, 30, 36, 38, 40, 42, 46, 49
54, nr. 1, 4-7
minus enkele in HDC aanwezige nummers
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
dol/GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-