BNPP

Gereformeerd Kerkblad Enschede

Ondertitel:
weekblad van de Gereformeerde Kerken in Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht en Holland-Noord
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
9 jan. 1999-3 juni 2000 (52, nr. 1-53, nr. 22)
Eigenaar:
Uitgever:
Koninklijke BDU, Barneveld
Drukker:
Koninklijke BDU, Barneveld
Plaats van Uitgave:
Barneveld
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
V
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
9 jan. 1999 (52, nr. 1): ƒ76,50 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
H.K. Bouwkamp: 9 jan. 1999-3 juni 2000(52, nr. 1-53, nr. 22)
E.L. van ‘t Foort: 6 nov. 1999-3 juni 2000 (52, nr. 44-53, nr. 22)
R. Heida: 8 jan. 2000-3 juni 2000 (53, nr. 1-53, nr. 22)
H.J. Messelink: 9 jan. 1999-3 juni 2000 (52, nr. 1-53, nr. 22)
E. Nieland-van Veen: 9 jan. 1999-3 juni 2000 (52, nr. 1-53, nr. 22)
J.T. Oldenhuis::9 jan. 1999-3 juni 2000 (52, nr. 1-53, nr. 22)
K. Pastoor:: 9 jan. 1999-3 juni 2000 (52, nr. 1-53, nr. 22)
H.J. Siegers::9jan. 1999-3 juni 2000 (52, nr. 1-53, nr. 22)
J.I.J. Slings-de Vries: 9 jan. 1999-3 juni 2000 (52, nr. 1-53, nr. 22)
G. Treurniet: 9 jan. 1999-3 juni 2000 (52, nr. 1-53, nr. 22)
G. Zomer: 9 jan. 1999-3 juni 2000 (52, nr. 1-53, nr. 22)
P. Groenenberg: 6 nov. 1999-3 juni 2000 (52, nr. 44-53, nr. 22)
J. Slotman: 9 jan. 1999-30 okt. 1999 (52, nr, 1-52, nr. 43)
C. Hoksbergen: 9 jan. 1999-30 okt. 1999(52, nr, 52, nr. 43)
H.G. van der Steeg (secretaris): 9 jan. 1999-30 okt. 1999 (52, nr, 1-52, nr. 43)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
ten dele vv Gereformeerd Kerkblad, wekelijks orgaan ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Overijssel, Gelderland, Utrecht en Noord-Holland (in deze bibliografie GKV2). sgm Gereformeerd Kerkblad West- en Zuid-Nederland en Gereformeerd Kerkblad Midden-Nederland en va Gereformeerd Kerkblad,weekblad van de Gereformeerde Kerken in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Holland-Noord, Holland-Zuid en Zeeland-Noord-Brabant-Limburg (in deze bibliografie GKV 3)
Picarta meldt het bestaan van een Gereformeerd Kerkblad Midden-Nederland, dat bij beschrijving praktisch gelijk blijkt te zijn aan het hier beschreven periodiek
het is niet gelukt in de wirwar van fuserende en splitsende kerkbladen de relatie tussen beide periodieken nauwkeurig vast te stellen
beide bladen worden opgenomen
Autopsie:
KB cpl
Achtergrond:
GKV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-