BNPP

Gereformeerd Kerkblad Midden-Nederland

Ondertitel:
weekblad van de Gereformeerde Kerken in Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, en Holland-Noord
16 jan. 1999 (52, nr. 2): weekblad van de Gereformeerde Kerken in Overijssel, Gelderland, Utrecht, en Holland-Noord
8 jan. 2000 (53, nr. 1) weekblad van de Gereformeerde Kerken in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Holland-Noord, Holland-Zuid en Zeeland-Noord-Brabant-Limburg
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
9 jan. 1999-20 mei 2000 (52, nr. 1-53, nr. 20)
Eigenaar:
Uitgever:
Koninklijke BDU Uitgeverij, Barneveld
Drukker:
Koninklijke BDU Uitgeverij, Barneveld
Plaats van Uitgave:
Barneveld
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
V
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
jan. 1999 (52, nr. 1): ƒ76.50 p/j
via incasso machtiging ƒ73, 65 p/j
Foto's:
Tekeningen:
ja
Redactie:
H.K. Bouwkamp:9 jan. 1999-20 mei 2000 (52, nr. 1-53, nr. 20)
E.L. van ‘t Foort: 6 nov. 1999-20 mei 2000 (52, nr. 44-53, nr. 20)
R. Heida:8 jan. 2000-20 mei 2000 (52, nr. 1-53, nr. 20)
H.J. Messelink: 9 jan. 1999-20 mei 2000 (52, nr. 1-53, nr. 20)
E. Nieland-van Veen: 9 jan. 1999-20 mei 2000 (52, nr. 1-53, nr. 20)
J.T. Oldenhuis: 9 jan. 1999-20 mei 2000 (52, nr. 1-53, nr. 20)
K. Pastoor: 9 jan. 1999-20 mei 2000 (52, nr. 1-53, nr. 20)
H.J. Siegers: 9 jan. 1999-20 mei 2000 (52, nr. 1-53, nr. 20)
I. Slings-de Vries: 9 jan. 1999-20 mei 2000 (52, nr. 1-53, nr. 20)
G. Treurniet: 9 jan. 1999-20 mei 2000 (52, nr. 1-53, nr. 20)
G. Zomer: 9 jan. 1999-20 mei 2000 (52, nr. 1-53, nr. 20)
C. Hoksbergen: 9 jan. 1999-30 okt. 1999 (52, nr. 1-52, nr. 43)
J. Slotman: 9 jan. 1999-30 okt. 1999 (52, nr. 1-52, nr. 43)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
svv Gereformeerd kerkblad, wekelijks orgaan ten dienste van de gereformeerde Kerken in Overijssel, Gelderland, Utrecht en Noord-Holland en Gereformeerd Kerkblad Enschede en Gereformeerd kerkblad West- en Zuid-Nederland
va Gereformeerd Kerkblad, weekblad van de Gereformeerde Kerken in Overijssel,, Gelderland, Utrecht, Holland –Noord, Holland-Zuid, Zeeland-Noord-Brabant-Limburg. Picarta meldt het bestaan van een Gereformeerd Kerkblad Enschede, dat bij beschrijving praktisch gelijk blijkt te zijn aan het hier beschreven periodiek
het is niet gelukt in de wirwar van fuserende en splitsende kerkbladen de relatie tussen beide periodieken vast te stellen
beide bladen worden opgenomen
Autopsie:
KB: 9 jan. 1999-heden= 20 mei 2000 (52, nr. 1-53, nr. 20)
ontbreekt: 30 jan. 1999 (52, nr. 4)
3 apr. 1999 (52, nr. 13)
15 mei 1999 (52, nr. 19)
22 mei 1999 (52, nr. 20)
Achtergrond:
GKV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-