BNPP

Gereformeerd Mannenblad

Ondertitel:
Orgaan van den Bond van Gereformeerde Mannenvereenigingen in Nederland
Categorie:
III/vorming
Verschenen:
1 juli 1922-nov. 1941 ((nr. 1-19, nr. 11) en aug. 1945-juni 1958 (20, nr. 7-32, nr. 9);
Eigenaar:
Bond van Gereformeerde Mannenvereenigingen in Nederland, Huis ter Heide
Uitgever:
Bond van Gereformeerde Mannenvereenigingen in Nederland, Huis ter Heide
Drukker:
-
jan. 1932 (10, nr. 1): NV Arnhemsche Drukkerij, Arnhem
feb. 1938 (16, nr. 2): NV Arnhemsche Boek-, Courant-, en Handelsdrukkerij, Arnhem
aug. 1945 (20, nr. 7): -
sep. 1951 (26, nr. 1): Drukkerij Tamminga, Arnhem
Plaats van Uitgave:
Huis ter Heide
Frequentie:
-
okt. 1926 (nr. 47): 6 x p/j
jan. 1928 (6, nr. 1): 1 x p/m
sep. 1947 (22, nr. 1): 11 x p/j (geen augustusnummer)
sep. 1948 ( 23, nr. 1): 10 x p/j (geen juli- en augustusnummer)
sep. 1952 (27, nr. 1): 11 x p/j (geen augustusnummer)
sep. 1953 (28, nr. 1): 8 x p/j
sep. 1955 (30, nr. 1): 9 x p/j
sep. 1953 (28, nr. 1): 8 x p/j
Omvang:
-
1924 (2): I
1936 (14): II
1939 (17): I
aug. 1945: II
sep. 1951 (26, nr. 1): III
sep. 1952 (27, nr. 1): II
Formaat:
C
mrt. 1919 (7, nr. 3): B
jan. 1931 (9, nr. 1): C
aug. 1945 (20, nr. 7): B
sep. 1947 (22, nr. 1): C
sep. 1950 (25, nr. 1): B
Oplage:
juni 1940 (18, nr. 6): 10.000
mrt. 1950 (24, nr. 7): 13.500
Prijzen:
-
aug. 1924 (nr. 26): leden: gratis, niet-leden ƒ 1,25 p/j
okt. 1926 (nr. 47): leden gratis, niet-leden ƒ 0,65 p/j
jan. 1928 (6, nr. 1): leden gratis, niet-leden ƒ 1,00 p/j
jan. 1932 (10, nr. 1): leden gratis, niet-leden ƒ 1,15 p/j incl. ƒ 0,15 dispositiekosten
apr. 1942 (20, nr. 1): leden gratis, niet-leden -
feb. 1947 (21, nr. 7): leden gratis, niet-leden ƒ 2,15 p/j, incl. ƒ 0,15 dispositiekosten
sep. 1948 (23, nr. 1): leden gratis, niet-leden ƒ 2,50 p/j excl. ƒ 0,15 dispositiekosten
mrt. 1952 (26, nr. 7): leden gratis, niet-leden ƒ 3,00 p/j
dec. 1954 (29, nr. 3): leden gratis, niet-leden ƒ 3,50 p/j Foto’s ja, aug. 1939 (17, nr. 8)
Tekeningen:
ja, sep. 1947 (22, nr. 1)
Redactie:
C.J. v.d. Boom (hoofdredacteur): aug. 1924*-juli 1939 (nr. 26* - 17, nr. 7)
M.B. van ’t Veer (hoofdredacteur): aug. 1939-nov. 1941 (17, nr. 8-19, nr. 11)
Y. v.d. Zee (secretaris): aug. 1945-jan. 1947 (20, nr. 7 - 21, nr. 6)
Y. v.d. Zee (hoofdredacteur): feb. 1947-juni 1958 (28, nr. 1-32, nr. 9)
T.M. Gilhuis: sep. 1953-juni 1958 (28, nr. 1-32, nr. 9)
A.I. Koffeman: sep. 1953-juni 1958 (28, nr. 1-32, nr. 9)
Medewerkers:
F.W. Grosheide: aug. 1924*-okt. 1924 (nr. 26*-nr. 28)
A.G. Honig: aug. 1924*-okt. 1924 (nr. 26*-nr. 28)
W.S. Pontier: aug. 1924*-nov. 1941 (nr. 26*-19, nr. 11)
J. Ridderbos: aug. 1924*-okt. 1924* (nr. 26*-nr. 28*)
A.A. van Schelven: aug. 1924*-okt. 1924* (nr. 26*-nr. 28*)
J.A. Tazelaar: aug. 1924*-feb. 1929 (nr. 26*-7, nr. 2)
R. Coulander: apr. 1925-nov. 1941 (nr. 34-19, nr. 11)
W.G. Harrenstein: apr. 1925-aug. 1933 (nr. 34-11, nr. 8)
Joh. Jansen: apr. 1925-nov. 1941 (nr. 34-19, nr. 11)
R. van Mazijk: apr. 1925-okt. 1936 (nr. 34-14, nr. 10)
P. Prins: apr. 1925-nov. 1941 (nr. 34-19, nr. 11)
Y. v.d. Zee: aug. 1928-nov. 1941 (6, nr. 8-19, nr. 11)
H. Brouwer H. Mzn: mrt. 1929-dec. 1940 (7, nr. 3-18, nr. 12) en okt. 1946-dec. 1951 (21, nr. 3-26, nr. 4)
K. Kramer: mrt. 1929 -juli 1939 (7, nr. 3-17, nr. 7)
J.C. Rullman: mrt. 1929-apr. 1936 (7, nr. 3-14, nr. 4)
A.L. van Hulzen: apr. 1929-okt. 1931 (7, nr. 4 - 9, nr. 10)
J. Smelik: aug. 1930-dec. 1940 (9, nr. 8-18, nr. 12)
G.C. Berkouwer: juni 1934-dec. 1940 (12, nr. 6-18, nr. 12)
D. van Dijk: nov. 1934-nov. 1941 (12, nr. 11-19, nr. 11)
W.H. Gispen: feb. 1935-jan. 1941 (13, nr. 2-19, nr. 1) en nov. 1947-juli 1953 (22, nr. 3-27, nr. 11)
Rudolf van Reest: mei 1936-juni 1939 (14, nr. 5-17, nr. 6)
G.W. Akkerhuis: okt. 1936-apr. 1941 (14, nr. 10-19, nr. 4)
J.G. van Es: jan. 1938-dec. 1940 (16, nr. 1-18, nr. 12)
S.O. Los: jan. 1938-dec. 1940 (16, nr. 1-18, nr. 12)
W.A. Wiersinga: jan. 1938-dec. 1940 (16, nr. 1-18, nr. 12)
J. G. Feenstra: mrt. 1940 - nov. 1941 (18, nr. 3 - 19, nr. 11) en nov. 1947-juli 1953 (22, nr. 3-27, nr. 11)
B. Holwerda: mrt. 1940-nov. 1941 (18, nr. 3-19, nr. 11)
A. de Ruiter: mrt. 1940-nov. 1941 (18, nr. 3-19, nr. 11)
E.A. van Es: okt. 1946-apr. 1952 (21, nr. 3-26, nr. 8)
R. Schippers: okt. 1946-apr. 1952 (21, nr. 3-26, nr. 8)
A. Tjoelker: mei 1947-juni 1951 (21, nr. 10-25, nr. 10)
H.A. Wiersinga: mei 1947-nov. 1956 (21, nr. 10-31, nr. 2*)
S. Wouters: mei 1947-juli 1953 (21, nr. 10-27, nr. 11)
I. Stap: sep. 1947-feb. 1957* (22, nr. 1-31, nr. 5*)
G. Brillenburg Wurth: nov. 1947-juni 1952 (22, nr. 3-26, nr. 10)
N.J. Hommes: mrt. 1950-juni 1952 (24, nr. 7-26, nr. 10)
W.J. Teeuwen: sep. 1951-juli 1953 (26, nr. 1-27, nr. 11)
met ingang van jaargang 28 worden geen medewerkers meer vermeld
vermelding hier na jaargang 28 bij sommige medewerkers is gebaseerd op de laatst geconstateerde bijdrage
Speciale nummers:
mei 1957 (31, nr. 8): Jubileumnummer (1922-1957)
Bibliografische gegevens:
va Opdracht en Dienst;apr. 1942-aug. 1942 (20, nr. 1-20, nr. 6) is het periodiek verschenen odt Gecombineerd orgaan van de Bond van Gereformeerde mannenverenigingen en van de Bond van de Gereformeerde vrouwenverenigingen (Gereformeerd Mannenblad / De Gereformeerde Vrouw)
na aug. 1942 (20, nr. 6) niet meer verschenen wegens papierschaarste
Autopsie:
TUKBW: aug. 1924-nov. 1927 (nr. 26-nr. 54)
jan. 1928-apr. 1947 (6, nr. 1-21, nr. 9)
ontbreekt: nr. 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 41, 43
TUKOS: jan. 1939-nov. 1941 (17, nr. 1-19, nr. 11)
aug. 1945-juni 1958 (20, nr. 7-32, nr. 9)
HDC: sep. 1949-juni 1958 (24, nr. 1-32, nr. 9)
ontbreekt: 25, nr. 1-25, nr. 10
31, nr. 7
in totaal ontbreekt: 1 juli 1922-juli 1924 (nr. 1-nr. 25)
nr. 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 41, 43
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-