BNPP

Gereformeerde Kerkbode

Ondertitel:
Weekblad voor ‘s-Gravenhage en Scheveningen
13 mrt. 1904 (4, nr. 11): (Officieel Orgaan van de Gereformeerde Kerk te ‘s-Gravenhage). Weekblad voor ‘s-Gravenhage en Omstreken
2 okt. 1904 (4, nr. 40): Officieel Orgaan van de Gereformeerde Kerk te ‘s-Gravenhage
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
13 apr. 1901-28 dec. 1924 (1, nr. 23-24, nr. 52)
Eigenaar:
Gereformeerde Kerk van ‘s-Gravenhage
Uitgever:
J. van der Burgh, ‘s-Gravenhage
Drukker:
J. van der Burgh, ‘s-Gravenhage
Plaats van Uitgave:
‘s-Gravenhage
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
III
Formaat:
C
2 okt. 1904 (4, nr. 40): D
Oplage:
-
Prijzen:
ƒ 1,40 p/j, losse nummers ƒ 0,025
16 juli 1916 (16, nr. 29): ƒ 1,60 p/j, losse nummers ƒ 0,03
7 apr. 1918 (18, nr. 14): ƒ 2,00 p/j, losse nummers ƒ 0,04
2 mrt. 1919 (19, nr. 9): ƒ 2,40 p/j, losse nummers ƒ 0,05
27 mrt. 1921 (21, nr. 13): ƒ 2,80 p/j, losse nummers ƒ 0,06 Foto‘s ja, tweemaal: 1 nov. 1908 (8, nr. 44): ds. W. Doorn
2 nov. 1924 (24, nr. 44): ds. J. van der Linden
Tekeningen:
-
Redactie:
W. Doorn: 13 apr. 1901-26 nov. 1905 (1, nr. 23-5, nr. 48)
J. van der Linden: 13 apr. 1901-6 mrt. 1904 (1, nr. 1-4, nr. 10)
J. van der Linden (hoofdredacteur): 13 mrt. 1904-28 dec. 1924 (4, nr. 11-24, nr. 52)
R.K. Brouwer: 13 mrt 1904-22 jan. 1905 (4, nr. 11-5, nr. 4)
C. Oranje: 13 mrt. 1904-26 nov. 1905 (4, nr. 11-5, nr. 48)
J.C. de Moor: 1 okt. 1905-26 nov. 1905 (5, nr. 40-5, nr. 48) 3 dec. 1905 (5, nr. 49): Onder redactie van de Dienaren des Woords
Medewerkers:
W.G. Smitt: 10 nov. 1900 – 26 nov. 1905 (1, nr. 1 – 5, nr. 48)
L. van der Valk: 10 nov. 1900 – 5 mrt. 1904 (1, nr. 1 – 4, nr. 10)
Speciale nummers:
3 nov. 1907 (7, nr. 44): Overlijden en begrafenis van ds. C. Oranje
1 nov. 1908 (8, nr. 44): Overlijden en begrafenis van ds. W. Doorn
22 sep. 1912 (12, nr. 38): Twee tekeningen van de Nieuwe Kerk te ‘s-Gravenhage
1 nov. 1914 (14, nr. 44): 40-jarig ambtsjubileum van ds. J. van der Linden
2 nov. 1924 (24, nr. 44): 50-jarig ambtsjubileum van ds. J. van der Linden
Bibliografische gegevens:
va Kerkblad van de Gereformeerde Kerken van ‘s-Gravenhage
Autopsie:
TUKBW: cpl Vervanging van het in deel III opgenomen Gereformeerde Kerkbode voor ‘s-Gravenhage en Scheveningen, 1900-1924 door Gereformeerde Kerkbode voor ‘s-Gravenhage en Scheveningen, 1900-1901 Gereformeerde Kerkbode (weekblad voor ‘s-Gravenhage en Scheveningen), 1901-1924
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-