BNPP

de Gereformeerde vrouw

Ondertitel:
okt. 1946*(5, nr. 2*): (Officieel orgaan van den Bond van Gereformeerde Vrouwenvereenigingen)
sep. 1948 (7, nr. 1): Orgaan van de Bond van Geref. Vrouwenverenigingen
sep. 1961 (20, nr. 1): Maandblad van de Bond van Gereformeerde Vrouwenverenigingen
sep. 1962 (21, nr. 1): Maandblad van de Bond van Gereformeerde Vrouwenverenigingen in Nederland
jan. 1971 (29, nr. 5): maandblad van de Gereformeerde Vrouwenbond
Categorie:
III/vorming
Verschenen:
13 nov. 1938-juni/juli/aug. 1987 (nr. 1-45, nr. 10)
Eigenaar:
Bond van Gereformeerde Vrouwenverenigingen in Nederland, Baarn
jan. 1971 (29, nr. 5): Gereformeerde Vrouwenbond, Baarn
Uitgever:
okt. 1946*(5, nr. 2*): Bondsbureau, Hendrik-Ido-Ambacht
feb. 1964* (22, nr. 6*): Bond van Gereformeerde Vrouwenverenigingen in Nederland, Baarn
jan. 1971 (29, nr. 5): Gereformeerde Vrouwenbond, Baarn
Drukker:
dec. 1946* (5, nr. 4*): fa. Banga en Steegstra, Bergum
juli/aug. 1968 (26, nr. 11/12): Drukkerij en Uitgeverij Joh. Luyk, Eindhoven
mei 1976 (34, nr. 9): Libertas, Utrecht
feb. 1980 (38, nr. 6): Tijl Libertas, Utrecht
sep. 1982 (45, nr. 1): Tijl Grafisch Bedrijf BV, Zwolle
Plaats van Uitgave:
okt. 1946*(5, nr. 2*): Hendrik-Ido-Ambacht
feb. 1964 (22, nr. 6): Baarn
Frequentie:
1 x p/m, dubbelnummer in juli/aug.,
Omvang:
okt. 1946*(5, nr. 2*): I
sep. 1948 (7, nr. 1): II
sep. 1970 (29, nr. 1): IV
Formaat:
C: sep. 1948 (7, nr. 1): B
Oplage:
mei 1940: 12000
sep. 1948 (7, nr. 1): 11.000
nov. 1953 (12, nr. 3): 18.000
sep. 1956 (15, nr. 1): 21.000
jan. 1960 (18, nr. 5): 24.000
1977: 20.000
nov. 1986: 13.677 leden
Prijzen:
leden en donateurs gratis
overigen: jan. 1947 (7, nr. 1): ƒ1,80 p/j
okt. 1952 (11, nr. 2): ƒ2,30 p/j
juni 1957 (15, nr. 10): ƒ2,50 p/j
nov. 1970 (29, nr. 1): ƒ5,00 p/j
sep. 1974 (33, nr. 1) ƒ9.00 p/j
sep. 1978 (37, nr. 1) ƒ15.00 p/j
sep. 1982 (41, nr. 1) ƒ18.00 p/j
juni 1985 (43, nr. 10): ƒ20.00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
F.M.L. Nawijn-van Dijk (secretaris): okt. 1946*-juli 1947 (5, nr. 2-5, nr. 11)
F.M.L. Nawijn-van Dijk (hoofdredacteur): aug. 1947-juni 1948 (5, nr. 12-6 nr. 10)
S.M.P. de Jong-Visser (secretaris): aug. 1947-juni 1948 (5, nr. 12-6 nr. 10)
H.A.M. Bax-Horjus (hoofdredacteur): juli/aug. 1948-juni 1958 (6, nr. 11/12-16, nr. 10)
G.J. Molendijk: juli/aug. 1948-mei 1957 (6, nr. 11/12-15, nr. 9)
S.M.P. de Jong-Visser (eindredacteur): juli/aug. 1948-mei 1950 (6, nr. 11/12-8 nr. 9)
J.G. Tiemens-Weenink (eindredacteur): juni 1950-juli/aug. 1962 (8, nr. 10-20, nr. 11/12)
J.H. van Oostveen-Both: juni 1957-juni 1959 (15, nr. 10-17, nr. 10)
W.M. Ridderbos-de Rooij (hoofdredacteur): juli/aug. 1958-juli/aug. 1968 (16, nr. 11-26, nr. 11/12)
H. v.d. Broek-Hoff: juli/aug. 1959-juli/aug. 1963 (17, nr. 11-21, nr. 11)
A. Hamer-Feitsma: sep. 1963-juli/aug. 1966 (22, nr. 1-24, nr. 11/12)
M. Bijmolt-v.d. Schaaf (eindredacteur): sep. 1962-juni 1970 (21, nr. 1-28, nr. 10)
G. Oostenbrink-van Haeringen: nov. 1965-juli/aug. 1968 (24, nr. 3-26, nr. 11/12)
D.A. Bauer-Hoogendijk: sep. 1966-apr. 1971 (25, nr. 1-29, nr. 8)
M. Toren-Slager (hoofdredacteur): juni 1980-aug. 1985 (38, nr. 10-43, nr. 11)
M. Toren-Slager: sep. 1985-juni 1987 (44, nr. 1-45, nr. 10)
C.J. Hogenkamp-Brouwer: mei 1983-aug. 1987 (41, nr. 9-45, nr. 10)
D. de Jong-Bakker: juni 1980-aug. 1985 (38, nr. 10-43, nr. 11)
A. Hoogerwerf-de Ronde (secretaris): mei 1979-juli/aug. 1985 (37, nr. 9-43, nr. 11)
A. Hoogerwerf-de Ronde (hoofdredacteur): sep. 1985-juni 1987 (44, nr. 1-45, nr. 10)
J.G. Visser-Kempenaar (eindredacteur): jan. 1984-juni 1987 (42, nr. 5-45, nr. 10)
J.G. Kraaijeveld-Wouters (hoofdredacteur): sep. 1968-juli/aug. 1974 (27, nr. 1-32, nr. 11)
W. van Wijngaarden-Riethof (eindredacteur): mrt. 1970-mrt. 1977 (28, nr. 11-35, nr. 7)
N.A. Riemersma-de Gaay Fortman: mei 1971-apr. 1979 (29, nr. 9-37, nr. 8)
D. de Jong-Bakker (hoofdredacteur): sep. 1974-mei 1980 (33, nr. 1-38, nr. 9)
J.F. v.d. Bend-Petersen (secretaris): juli/aug. 1970-nov. 1979 (28, nr. 11-38, nr. 3)
W. Schuuring-Estié (eindredacteur): apr. 1977-dec. 1983 (35, nr. 8-42, nr. 4)
P. Haverkamp-Kars: sep. 1968-dec. 1970 (27, nr. 1-29, nr. 4)
I. Rietkerk-van Bostelen: okt. 1979-juni 1987 (38, nr. 2-45, nr. 10)
Medewerkers:
Speciale nummers:
mei 1950 (8, nr. 9): “13 nov. 1937-13 mei 1950”
mei 1957 (15, nr. 9): 1937-jubileumnummer-1957
mei 1962 (20, nr. 9): 1937-1962 jubileumnummer
juni 1977 (35, nr. 10): Jubileum van de Gereformeerde Vrouwenbond, 1937-1977
juni 1979 (37, nr. 10): Israelnummer
sep 1985 (44, nr. 1) themanummer: vrouw en werk
okt. 1985 (44, nr. 2) themanummer: jeugd
feb. 1986 (44, nr. 6) themanummer: geloven
apr. 1987 (45, nr. 8) themanummer: jaar van de daklozen juni/juli/aug. 1987 (45, nr. 10): Jubileum van de Gereformeerde Vrouwenbond, 1937-1987
Bibliografische gegevens:
vv Mededeelingen
va In gesprek
in WOII enkele jaren niet verschenen
Autopsie:
TUKOS: sep. 1970-mei 1987 (29, nr. 1-45, nr. 9)
ontbreekt: 29, nr. 7, 11/12
30, nr. 3
31, nr. 1-33, nr. 11/12
34, nr. 1-7, 10
35, nr. 4, 6, 7, 10, 11/12
36, nr. 1, 2, 3
37, nr. 3
39, nr. 2, 4-11/12
40, nr. 1
42, nr. 3
RAU: feb. 1964-mei. 1987 (22, nr. 6-45, nr. 9)
ontbreekt: 22, nr. 9, 10
23, nr. 1-24, nr. 3
24, nr. 5, 6, 8, 9
25, nr. 1, 2, 4, 5, 7-11/12
26, nr. 1, 2, 3
27, nr. 4
29, nr. 2
30, nr. 9
31, nr. 1-33, nr. 11/12
34, nr. 2-7, 9
35, nr. 3, 6, 8
39, nr. 3, 4, 6, 7, 8, 10
40, nr. 1
40, nr. 3-41, nr. 7
41, nr. 9, 10, 11/12
42, nr. 7
VUA: okt. 1946-juli/aug. 1972 (5, nr. 2-30, nr. 11)
ontbreekt: dec. 1950 (9, nr. 4)
dec. 1965 (24, nr. 4)
KB: sep. 1974-juni 1987 (33, nr. 1-45, nr. 10) in totaal ontbreekt: 1938-sep. 1946 (nr. 1-5, nr.1) en enkele losse nummers
deze zijn niet gevonden
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-