BNPP

de Godsdienstonderwijzer

Ondertitel:
Lectuur voor eenvoudige Christenen, uitgegeven door de Vereeniging van Protestantsche Godsdienst-onderwijzers in Nederland, departement Noord-Holland. Ten voordeele van het Algemeene Liefdefonds hunner weduwen
Categorie:
III/meditatie
Verschenen:
1859-1860
Eigenaar:
Vereeniging van Protestantsche Godsdienst-onderwijzers in Nederland, departement Noord-Holland
Uitgever:
J.A. Ormeling, Amsterdam
Drukker:
A.J. Gijsinck, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
6 x p/j
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
ƒ1,50 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
KB: 1859, nr. 1-4 (cpl)
1860, nr. 2
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-