BNPP

Groningsch Kerkblad; Groningsch Kerkblad (GKN)

Ondertitel:
Orgaan der Gereformeerde kerk van Groningen (A)
2 jan. 1932 (27, nr. 1): Weekblad der Gereformeerde Kerk van Groningen
5 jan. 1946 (42, nr. 1): Officieel orgaan der Gereformeerde Kerken van Groningen
29 okt. 1949 (46, nr. 1): Officieel weekblad der Gereformeerde Kerken van Groningen
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
juli 1905-22 sep. 1962 (1, nr. 1-58. nr. 47/48)
Eigenaar:
Gereformeerde Kerk van Groningen
Uitgever:
Gereformeerde Kerk van Stad Groningen, Groningen
Drukker:
1946 (42): Drukkerij Dijkstra N.V. Groningen
16 mrt. 1957 (53, nr. 19): Boekdrukkerij v/h Gebr. Hoitsema, Groningen
Plaats van Uitgave:
Groningen
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
III
1926: IV
1940: I
1945: II
3 jan. 1948 (zj, nr. 1): IV
Formaat:
C
1932: D
Oplage:
1930: 3.000
1944: 4.000
1944: 3.000
1962: 4.000
Prijzen:
ƒ0,50 p/j
1 juli 1916 (12, nr. 1): ƒ0,60 p/j
30 sep. 1916 (12, nr. 14): ƒ0,75 p/j
11 jan. 1919 (15, nr. 28): ƒ1,25 p/j
2 dec. 1920 (16, nr. 14): ƒ1,50 p/j
nov. 1946 (42): ƒ1,56 p/j
3 mrt. 1951 (47, nr. 23): ƒ5,00 p/j
23 nov. 1957 (54, nr. 4): ƒ6,20 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
J. Westerhuis: juli 1905-mei 1910 (1, nr. 1-5, nr. 43)
S.J. Vogelaar: juli 1905-1914 (1, nr. 1-10, nr. ?)
N.Y. van Goor: 12 jan. 1907-28 mrt. 1925 (2, nr. 27-20, nr. 39)
R. Hamming: 1912-28 feb. 1920 (8-15, nr. 35)
G.H.A. van der Vegte: 1916-4 juli 1925 (12-21, nr. 1)
D. van Dijk: 11 sep. 1920-4 juli 1925 (16, nr. 11-21, nr. 1)
met ingang van juli 1925 zijn de volgende stadspredikanten beurtelings maandredacteur: G.H.A. van der Vegte: 4 juli 1925-1 jan. 1933 (21, nr. 1-28, nr. 1)
J.J. Miedema: 1 aug. 1925-29 juni 1935 (21, nr. 5-30, nr. 26)
J. Gispen: 5 sep. 1925-27 juli 1935 (21, nr. 10-31, nr. 30)
D. van Dijk: 2 jan. 1926-17 juni 1933 (21, nr. 27-28, nr. 24) en 2 juni 1934-28 sep. 1940 (29, nr. 22-36, nr. 39)
H. v.d. Elskamp: 3 juli 1926-4 feb. 1933 (22, nr. 1-28, nr. 5)
L. v.d. Zanden: juni 1930-26 okt. 1940 (25, nr. ?-36, nr. 43) en 1 juni 1946-27 dec. 1947 (42, nr. 22-43, nr. 52)
J. Oranje Czn.: okt. 1932-22 mei 1937 (28, nr. ?-32, nr. 21)
A. Wijngaarden: 3 mrt. 1934-30 nov. 1940 (29, nr. 9-36, nr. 48) en 5 jan. 1946-26 juli 1947 (42, nr. 1-43, nr. 30)
P. Deddens: 6 okt. 1934-28 dec. 1940 (30, nr. 40-36, nr. 52) en 6 okt. 1945-27 okt. 1945 (41, nr. 40-41, nr. 43)
P. van Strien: 6 juni 1936-29 juni 1940 (31, nr. 23-35, nr. 26) en 2 feb. 1946-27 sep. 1947 (42, nr. 5-43, nr. 39)
M.B. van ‘t Veer: 4 juli 1936-30 dec. 1939 (32, nr. 27-35, nr. 52)
S. Hoekstra: 2 apr. 1938-27 juli 1940 (33, nr. 14-36, nr. 30) en 2 mrt. 1946-29 nov. 1947 (42, nr. 9-43, nr. 48)
G. Toornvliet: 6 apr. 1946-31 mei 1947 (42, nr. 14-43, nr. 22)
P. Prins: 4 mei 1946-30 nov. 1946 (42, nr. 18-42, nr. 48)
vanaf nov. 1927 wordt een vast redactieadres aangehouden: G.H.A van der Vegte: 5 nov. 1927-1 jan. 1933 (23, nr. 17-28, nr. 1)
A. v.d. Elskamp: 1 jan. 1933-10 juni 1933 (28, nr. 1-28, nr. 23)
L. v.d. Zanden (eindredacteur): 1945-29 okt. 1949 (42-46, nr. 1)
29 okt. 1949 (46, nr. 1): maandredacteurschap afgeschaft
P. Prins (eindredacteur): 29 okt. 1949-29 sep. 1951 (46, nr. 1-47, nr. 49)
Th. Delleman (eindredacteur): 3 nov. 1951-26 jan. 1952 (47, nr. 21-48, nr. 14)
L. Praamsma (eindredacteur): 2 feb. 1952-29 mrt. 1952 (48, nr. 15-48, nr. 23) en 5 juli 1952-2 aug. 1952 (48, nr. 37-48, nr. 41)
J.G. Marseille (eindredacteur): 5 apr. 1952-28 juni 1952 (48, nr. 24-48, nr. 36) en 3 aug. 1957-dec. 1957 (53, nr. 39-jrg. 54)
F. Vroon (eindredacteur): 9 aug. 1952-20 juli 1957 (48, nr. 42-53, nr. 37)
vanaf 4 jan. 1958 (54) rouleert het redacteurschap weer: J.R. Hommes: 4 jan. 1958-29 mrt. 1958 (54, nr. 1-54, nr. 13)
L. Zwanenburg: 5 apr. 1958-28 juni 1958 (54, nr. 14-54, nr. 26) en 4 juli 1959-26 dec. 1959 (55, nr. 27-55, nr. 52)
A. Broek: 5 juli 1958-27 dec. 1958 (54, nr. 27-54, nr. 52) en 2 jan. 1960-31 dec. 1960 (56, nr. 1-56, nr. 52)
Th. Delleman: 3 jan. 1959-27 juni 1959 (55, nr. 1-55, nr. 26) en 7 juli 1962-22 sep. 1962 (58, nr. 27-47/48)
R.J. de Jong: 7 jan. 1961-24 juni 1961 (57, nr. 1-57, nr. 26)
J.M. Vlaming: 1 juli 1961-30 dec. 1961 (57, nr. 27-57, nr. 52)
L. Blijdorp: 6 jan. 1962-30 juni 1962 (58, nr. 1-58, nr. 26)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vi Groninger kerkbode
nov. 1941-okt. 1945 vervangen door Mededelingen van den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Groningen
door de wijze van binden is de nummering niet compleet beschikbaar, maar waar deze voorkomt is ze vermeld
ter onderscheiding van het vanaf 1945 verschijnende gelijknamige periodiek van vrijgemaakte zijde Groningsch Kerkblad (GKV) wordt het hier beschreven periodiek aangeduid als Groningsch Kerkblad (GKN)
Groningsch Kerkblad (GKN) en de reeds vanaf 1888 verschijnende Groninger Kerkbode hadden een verschillende achterban, namelijk de richtingen A (Afscheiding) en B (Doleantie) die sinds de Vereniging van 1892 in de Gereformeerde Kerken in Nederland bestonden
ook nadat in 1925 aan dit onderscheid officieel een einde kreeg bleven de beide bladen bestaan
Autopsie:
Groninger Archieven: juli 1905-22 sep. 1962 (1, nr. 1-58. nr. 47/48)
ontbreekt: 1905 (1)
1912-1916 (7-11)
1948 (44)
1948 (44), in TUKBW aanwezig, is niet geraadpleegd
de overige ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-