BNPP

Hervormd Amsterdam

Ondertitel:
veertiendaagsch orgaan der Amsterdamsche vereeniging van Hervormden
11 jan. 1936 (4, nr. 71): weekblad der Amsterdamsche Vereeniging van Hervormden
8 jan. 1938 (6, nr. 173): weekblad ten dienste der Hervormde gemeenten van Groot-Amsterdam
13 juli 1940 (7, nr. 304): orgaan van de Amsterdamsche Vereeniging van Hervormden
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
7 apr. 1933-25 sep. 1971(1, nr. 1-42, nr. 50)
niet verschenen 21 mrt. 1942-1946?
Eigenaar:
Amsterdamsche Vereeniging van Hervormden
Uitgever:
Amsterdamsche Vereeniging van Hervormden, Amsterdam
1966: Boekencentrum NV, ´s-Gravenhage
Drukker:
5 mei 1934 (2, nr. 28): S.J.P. Bakker, Boek- en Handelsdrukkerij, Amsterdam 1966: Boekencentrum NV, ´s-Gravenhage
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
1966: ´s-Gravenhage
Frequentie:
1 x p/2w
11 jan. 1936 (4, nr. 71):1 x p/w
Omvang:
II
11 jan. 1936 (4, nr. 71): III
8 jan. 1938 (6, nr. 173): IV
3 dec. 1966 (38, nr. 10): VI
Formaat:
D
5 mei 1934 (2, nr. 28): C
11 jan. 1936 (4, nr. 71): D
Oplage:
10.000
Prijzen:
minimaal ƒ 1,00 p/j, buiten Amsterdam minimaal ƒ 1,50 p/j, losse nummers ƒ 0,05
21 dec. 1935 (3, nr. 70): ƒ 2,60 p/j, losse nummers ƒ 0,05
30 dec. 1939 (6, nr. 276): ƒ 3,10 p/j
1966 (38, nr. 1): ƒ 16,00 p/j
18 sep. 1971 (42, nr. 49): ƒ 28,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
W. van Vliet: 7 apr. 1933-15 juli 1933 (1, nr. 1-1, nr. 8)
A.G. Dake: 7 apr. 1933-23 mrt. 1940 (1, nr. 1-7, nr. 288)
G.A. Roobol: 7 apr. 1933-31 dec. 1937 (1, nr. 1-5, nr. 172)
M.G. Schenk (secretaris): 1 dec. 1934-15 feb. 1936 (2, nr. 43-4, nr. 76)
M.G. Schenk: 22 feb. 1936-23 mrt. 1940 (4, nr. 77-7, nr. 288)
J.B.Th. Spaan: 5 aug. 1933-22 sep. 1934 (1, nr. 9-2, nr. 38) en 1 dec. 1934-23 mrt. 1940 (2, nr. 43-7, nr. 288)
vanaf 6 jan. 1938 (6, nr. 173) wordt onregelmatig als redactie het bestuur der Vereeniging genoemd, zijnde: C.P. Gunning
A.G. Dake
J.J.C. Trapman
J.I. v.d. Zwaan
M.H. Eygenhuysen
J. Meyer
K.C. Sluyter
J. Snoep
E.J. Poster (vanaf 25 jan. 1941) en vervolgens alleen G. Dake: 31 mei 1941-21 mrt. 1942 (9, nr. 21-10, nr. 12) totdat er bij het einde van de verschijning op 21 mrt. 1942 toch weer een redactie blijkt te zijn, bestaande uit A.G. Dake, C.P. Gunning, J.C. Baak, J. Meyer, E.J. Poster en K.C. Sluyter
J.M. Snethlage: 3 dec. 1966*-26 apr. 1969 (38, nr. 10*-40, nr. 28)
J.H. van Beusekom: 3 dec. 1966*-25 nov. 1967 (38, nr. 10*-39, nr. 9)
G. Hartdorff: 3 dec. 1966*-25 nov. 1967 (38, nr. 10*-39, nr. 9)
J. Koper: 3 dec. 1966*-25 sep. 1971 (38, nr. 10*-42, nr. 50*)
F. Oberman: 3 dec. 1966*-25 sep. 1971 (38, nr. 10*-42, nr. 50*)
H.A. Visser: 3 dec. 1966*-25 nov. 1971 (38, nr. 10*-42, nr. 50*)
J. Roelfs: 3 dec. 1966*-25 nov.1971 (38, nr. 10*-42, nr. 50*)
C. de Berg-Hoogerheide: 2 dec. 1967-19 sep. 1970 (39, nr. 10-41, nr. 49)
L.L. Blok: 3 mei 1969-25 sep. 1971 (40, nr. 29-42, nr. 50*)
Medewerkers:
H.G.W. Briedé : 7 apr. 1933-16 dec. 1933 (1, nr. 1-1, nr. 18)
J.P. van Bruggen : 7 apr. 1933-21 dec. 1935 (1, nr. 1-3, nr. 70)
J.F. van Duyne : 7 apr. 1933-21 dec. 1935 (1, nr. 1-3, nr. 70)
R. Dijkstra : 7 apr. 1933-16 dec. 1933 (1, nr. 1-1, nr. 18)
J. Eykman : 7 apr. 1933-21 dec. 1935 (1, nr. 1-3, nr. 70)
J.F. Franken : 7 apr. 1933-21 dec. 1935 (1, nr. 1-3, nr. 70)
P.M. Franken-van Driel : 7 apr. 1933-6 mei 1933 (1, nr. 1-1, nr. 3)
C.P. Gunning : 7 apr. 1933-21 dec. 1935 (1, nr. 1-3, nr. 70) en 31 mei 1941-28 feb. 1942 (9, nr. 21-10, nr. 9)
T.L. Haitjema : 7 apr. 1933-21 dec. 1935 (1, nr. 1-3, nr. 70)
B. Gijzel : 7 apr. 1933-16 dec. 1933 (1, nr. 1-1, nr. 18)
W.A. Hoek : 7 apr. 1933-21 dec. 1935 (1, nr. 1-3, nr. 70) en 11 jan. 1936-16 okt. 1937 (4, nr. 71-5, nr. 162)
J. Hofman: 7 apr. 1933-21 dec. 1935 (1, nr. 1-3, nr. 70)
S. Hoft: 7 apr. 1933-21 dec. 1935 (1, nr. 1-3, nr. 70)
P.J. Kromsigt: 7 apr. 1933-21 dec. 1935 (1, nr. 1-3, nr. 70)
H.F. van Meer: 7 apr. 1933-21 dec. 1935 (1, nr. 1-3, nr. 70)
J. Meijer: 7 apr. 1933-21 dec. 1935 (1, nr. 1-3, nr. 70) en 28 juni 1941-3 jan 1942 (9, nr. 25-10, nr. 1)

O. Norel: 7 apr. 1933-21 dec. 1935 (1, nr. 1-3, nr. 70) en 11 jan. 1936-16 okt. 1937 (4, nr. 71-5, nr. 162)
G. Oorthuys: 7 apr. 1933-16 dec. 1933 (1, nr. 1-1, nr. 18)
G. Roijer: 7 apr. 1933-21 dec. 1935 (1, nr. 1-3, nr. 70)
S. Rozemond: 7 apr. 1933-21 dec. 1935 (1, nr. 1-3, nr. 70)
H.M. Sasse: 7 apr. 1933-21 dec. 1935 (1, nr. 1-3, nr. 70)
W.F. Schokking: 7 apr. 1933-21 dec. 1935 (1, nr. 1-3, nr. 70)
P. Scholten: 7 apr. 1933-21 dec. 1935 (1, nr. 1-3, nr. 70)
W.G. Schijffelen: 7 apr. 1933-21 dec. 1935 (1, nr. 1-3, nr. 70)
J.R. Slotemaker de Bruïne: 7 apr. 1933-21 dec. 1935 (1, nr. 1-3, nr. 70)
N. Stufkens: 7 apr. 1933-21 dec. 1935 (1, nr. 1-3, nr. 70)
A. Wellensiek: 7 apr. 1933-21 dec. 1935 (1, nr. 1-3, nr. 70)
K. Abma: 4 nov. 1933-21 dec. 1935 (1, nr. 15-3, nr. 70)
J.B.T. Spaan: 7 apr. 1933-15 juli 1933 (1, nr. 1-1, nr. 8)
J.C. Baak: 31 mei 1941-28 feb. 1942 (9, nr. 21-10, nr. 9)
E.J. Poster: 31 mei 1941-3 jan. 1942 (9, nr. 21-10, nr. 1)
K.C. Sluyter: 31 mei 1941-28 feb. 1942 (9, nr. 21-10, nr. 9)
Speciale nummers:
21 mei 1941 (9, nr. 21): Zendingsnummer met bijlage “Koning Willemshuis”
4 apr. 1942 Paasch-mededeelingen van de Amsterdamsche Vereeniging van Hervormden
6 mei 1942 en juni 1942: Mededeelingen van de Amsterdamsche Vereeniging van Hervormden
21 dec. 1943 (stencil): Mededeelingen aan onze “leden”
Bibliografische gegevens:
va Groot Amsterdam, bericht van de hervormde gemeente, 1972- de telling van de nummers in de jaren 1934 tot 1940 schijnt over de jaargrenzen door te lopen
jaargang 6 beslaat de volledige jaren 1938 en 1939, hetgeen ‘gecompenseerd’ wordt door van jaargang 7 (1940) over te stappen op jaargang 9 (1941)
vanaf 21 mrt. 1942 verschijnt tot 1946 Hervormd Amsterdam niet meer, wel komen er nog enkele nummers uit in de categorie Mededeelingen:
Autopsie:
RUU: 4 apr. 1936-26 mrt. 1938 (4, nr. 83-5, nr. 185)
UvA: 18 apr. 1936-20 feb. 1937 (4, nr. 85-4, nr. 128)
2 apr. 1938-25 mrt. 1939 (6, nr. 186-6, nr. 236)
20 jan. 1940-11 mei 1940 (7, nr. 279- 7, nr. 295)
13 juli 1940-30 dec. 1940 (7, nr. 304-7, nr. 328)
1941 (9)
3 jan. 1942-21 mrt. 1942 (10, nr. 1-10, nr. 12)
3 dec. 1966-25 sep.1971 (38, nr. 10-42, nr. 50) VUA: 7 apr. 1933-21 mrt. 1942 (1, nr. 1-10, nr. 12) + 21 dec. 1943 (stencil Mededeelingen aan onze “leden”)
ontbreekt: 30 dec. 1933 (1, nr. 19)
9 mei 1936 (4, nr. 88)
15 mei 1937 (5, nr. 140)
20 nov. 1937 (5, nr. 167)
18 jan. 1938 (6, nr. 196)
25 sep. 1938 (6, nr. 210)
19 nov. 1938 (6, nr. 218)
30 sep. 1939 (6, nr. 263)
18 mei 1940-6 juli 1940 (7, nr. 296-7, nr. 303)
14 sep. 1940 (7, nr. 313)
21 dec. 1940 (7, nr. 327)
twee in het Persmuseum aanwezige nummers van 1951 en 1962 zijn niet geraadpleegd
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-