BNPP

Hervormd Leeuwarden

Ondertitel:
9 juli 1971 (26, nr. 22): veertiendaags orgaan van de Hervormde Gemeente Leeuwarden
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
1945-26 sep. 1980 (1, nr. 1-35, nr. 18)
niet verschenen: 30 apr. 1971-9 juli 1971
Eigenaar:
Hervormde Gemeente, Leeuwarden
Uitgever:
1954 (9)*: drukkerij De Volharding, Leeuwarden
9 juli 1971 (26, nr. 22): Hervormde Gemeente, Leeuwarden
Drukker:
1954 (9)*: drukkerij De Volharding, Leeuwarden
9 juli 1971- (26, nr. 22-): Friesch Dagblad, Leeuwarden
Plaats van Uitgave:
Leeuwarden
Frequentie:
1954 (9)*: 1x p/w
9 juli 1971 (26, nr. 22): 1x p/2w
Omvang:
1954 (9)*: III
jan. 1972: I
Formaat:
1954 (9)*: C
9 juli 1971 (26, nr. 22): D
Oplage:
Prijzen:
1954 (10)*: ƒ2,80 p/j
1961 (16): ƒ3,80 p/j
1966 (21): ƒ5,20 p/j
1970 (26): ƒ6,50 p/j
p/j
18 apr. 1975 (30): ƒ16,00 p/j
1979 (34): ƒ16,00 p/j
Foto's:
Tekeningen:
ja
Redactie:
C.D. Moulijn: 12 nov. 1954*-25 mei 1956 (10, nr. 1-11, nr. 27)
D. van Sinderen: 1 juni 1956-21 jan. 1969 (11, nr. 28-25, nr. 1)
C. Bal: 21 jan. 1969-30 apr. 1971 (25, nr. 1-26, nr. 21)
R. Bos: 9 juli 1971-26 sep. 1980 (26, nr. 22-35, nr. 18)
Medewerkers:
Speciale nummers:
19 dec. 1969: kerstnummer
Bibliografische gegevens:
sgm: De Kerkklok: Huizum, Goutum en Swichum. va: Kerkspiegel: hervormde gemeenten Leeuwarden, Huizum, Goutum-Swichum
Autopsie:
PBF:12 nov. 1954-23 juli 1971 (10, nr. 1-26, nr. 23)
21 nov. 1969-26 sep. 1980 (25, nr. 1-35, nr. 18)
resumerend ontbreekt: 1945-1953
1957
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-