BNPP

In dienst der Kerk

Ondertitel:
apr. 1948 (1, nr. 4): Maandblad van de organisatie van hervormde mannen “in dienst der kerk”
sep. 1951 (4, nr. 5): Maandblad van de organisatie van Hervormde mannen
jan. 1952 (5, nr. 1): Maandblad voor Hervormde gemeenteleden
mei 1953 (6, nr. 5): Maandblad van de organisatie voor Hervormde gemeenteleden
apr. 1963: Contactblad Hervormde Mannenorganisatie In Dienst der Kerk
Categorie:
III/vorming
Verschenen:
1948-dec. 1962 (1, nr. 1-15, nr. 11) en jan. 1963-apr. 1968* (1963, nr. 1-nr. 25)
Eigenaar:
Organisatie van Hervormde mannen “in dienst der kerk”
1955 (5, nr. 8): Organisatie voor Hervormde gemeenteleden
apr. 1963: Organisatie van Hervormde mannen
Uitgever:
Organisatie van Hervormde mannen “in dienst der kerk”
1955 (5, nr. 8): Organisatie voor Hervormde gemeenteleden
apr. 1963: Organisatie van Hervormde mannen
Drukker:
Herselman, Kapelle-Biezelinge
Plaats van Uitgave:
Haarlem
1 apr. 1948 (1, nr. 4): Leeuwarden
Frequentie:
1x p/m
1951 (4): 8 x p/j
1953 (6): 1 x p/m
1963: 4-6 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
okt. 1948 (1, nr. 9): C
mrt. 1949 (2, nr. 3): B
sep. 1956 (9, nr. 9): C
1963: B
Oplage:
dec. 1962: 913
Prijzen:
leden ƒ1,50 p/j
1954: losse nummers ƒ0,15
sep. 1956 (9, nr. 9): ƒ2,50 p/j
1963: leden ƒ3,00 p/j
1967: leden ƒ4,00 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
J. Prikkel: jan. 1948-mrt. 1950 (1, nr. 1-3, nr. 3) en nov. 1951-dec. 1962 (4, nr. 5-15, nr. 12) en apr. 1963-apr. 1968* (1963, nr. 1-zj, nr. 25*)
J. Prikkel (hoofdredacteur): apr. 1950-okt. 1951 (3, nr. 4-4, nr. 6)
M.M. de Jong: apr. 1950-okt. 1951 (3, nr. 4-4, nr. 6)
F. Goudzwaard: apr. 1950-okt. 1951 (3, nr. 4-4, nr. 6) en apr/mei 1958-mrt. 1960 (11, nr. 4/5-13, nr. 3)
F. Goudswaard (hoofd/eindredacteur): nov. 1951-mrt. 1958 (4, nr. 7-11, nr. 3) en apr/mei 1960-dec. 1962 (13, nr. 4/5-15, nr. 12)
M.A. Krop (voorzitter): nov. 1951-dec. 1962 (4, nr. 7-15, nr. 12) E. Voet (secretaris): nov. 1951-mrt. 1957 (4, nr. 7-10, nr. 3)
C. Lebbing: apr/mei 1956-dec. 1962 (9, nr. 4/5-15, nr. 12)
W.A.J. Monhemius: apr/mei 1957-dec. 1962 (10, nr. 4/5-15, nr. 12)
D. Koopmans: nov. 1957-juni 1961 (10, nr. 11-14, nr. 6)
H.J. Ikkink (eindredacteur): apr/mei 1958-mrt. 1960 (11, nr. 4/5-13, nr. 3)
G. Juckema: nov. 1957-dec. 1962 (10, nr. 11-15, nr. 12)
R. de Jager: juni 1959-dec. 1962 (12, nr. 6-15, nr. 12)
W.D. Riga: sep. 1962-dec. 1962 (15, nr. 9-15, nr. 12)
G. Krijt: juli 1961-dec. 1962 (14, nr. 7-15, nr. 12)
J.F. Wagener: apr. 1963-apr. 1968* (1963, nr. 1-zj, nr. 25*)
R. v.d. Kooij: apr. 1963-apr. 1968* (1963, nr. 1-zj, nr. 25)
C. Dronkers: apr. 1963-apr. 1968* (1963, nr. 1-zj, nr. 25*)
Medewerkers:
Speciale nummers:
nov. 1954 (7, nr. 11): Preeknummer: Preken en preken horen
dec. 1955 (8, nr. 12): Emigratienummer
juni 1962 (15, nr. 6): Hereniging Hervormden en Gereformeerden
dec. 1952 (5, nr. 9): studieblad
1951 (4, nr. 3): bijlage ‘Het hugenotenkruis en de Limburgse mijnstreek’
Bibliografische gegevens:
de organisatie is per nov. 1962 opgeheven
het is niet bekend of het periodiek na apr. 1968 nog verder is verschenen
het is ook mogelijk de nummers vanaf jan. 1963 te zien als een apart periodiek met de naam Contactblad/Hervormde Mannenorganisatie In dienst der kerk
1965 (nr. 8) abusievelijk genummerd nr. 7
1966 (nr.14-15) abusievelijk genummerd nr. 15-16)
vanaf 1963 wordt geen jaargangtelling meer aangehouden
vanaf 1964 gaat de nummertelling per jaar over in een doorlopende nummertelling
Autopsie:
HDC: sep. 1949-nov. 1962 (2, nr. 8-15, nr. 11) onvolledig aanwezig en wel sep. 1949 (2, nr. 8), okt. 1949 (2, nr. 9), dec. 1949 (2, nr. 11)
feb. 1950 (3, nr. 2), juni 1950 (3, nr. 6), juli 1950 (3, nr. 7), sep. 1950 (3, nr. 8), okt. 1950 (3, nr. 9), nov. 1950 (3, nr. 10)
dec. 1952 (5, nr. 8) en studieblad dec. 1952 (5, nr. 9)
jan./feb. 1955 (8, nr. 1/2), nov. 1955 (8, nr. 11)
sep. 1956 (9, nr. 9)
sep. 1958 (11, nr. 9), okt. 1958 (11, nr. 10), nov. 1958 (11, nr. 11), dec. 1958 (11, nr. 12)
jan. 1959 (12, nr. 1), apr./mei 1959 (12, nr. 4/5), juni 1959 (12, nr. 6)
nov. 1960 (13, nr. 11), dec. 1960 (13, nr. 12)
feb. 1961 (14, nr. 2), apr./mei 1961 (14, nr. 4/5)
juli 1961 (14, nr. 7)
nov. 1962 (15, nr. 11)
RUU: jan. 1948-dec. 1962 (1, nr. 1-15, nr. 12)
apr. 1963-1968 (1963, nr. 1-zj, nr. 25)
ontbreekt: juni 1954 (7, nr. 6)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-