BNPP

kerkblad;

Ondertitel:
officieel orgaan van de gereformeerde kerken in Noord-Brabant en Limburg
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
aug. 1945-26 sep. 1974 (1, nr. 1-30, nr. 26)
Eigenaar:
Particuliere Synode Gereformeerde Kerken in Noord Brabant en Limburg
Uitgever:
Drukkerij Joh. Luyk, Eindhoven
3 juli 1953 (9, nr. 27): Drukkerij en Uitgeverij Joh. Luyk, Eindhoven
Drukker:
Drukkerij Joh. Luyk, Eindhoven
3 juli 1953 (9, nr. 27): Drukkerij en Uitgeverij Joh. Luyk, Eindhoven
Plaats van Uitgave:
Eindhoven
Frequentie:
1x p/w
5 apr. 1974 (29, nr. 14): 1 x p/2w
Omvang:
I
1948 (4): II
1954 (10): III
1955: VI
Formaat:
21 sep. 1945* (1, nr. 8*): C
5 jan. 1947 (3, nr. 1): D
24 sep. 1954 (10, nr. 39): C
Oplage:
1945 (1): 4420
1948 (4): 3837
1950 (6): 3693
1955 (11): 4598
1960 (16): 5375
1965 (21): 6244
1968 (24): 6579 (particulier 184
militair 60
buitenland 18)
1973 (29): 6696
Prijzen:
ƒ4,40 p/j, buitenland ƒ6,40 p/j
23 mrt. 1951 (7, nr. 12): ƒ5,00 p/j, buitenland ƒ6,40 p/j
3 feb. 1956 (12, nr. 5): ƒ5,60 p/j,buitenland ƒ9,60 p/j
1 juli 1960 (16, nr. 27): ƒ7,00 p/j, buitenland ƒ9,60 p/j
3 juli 1964 (20, nr. 27): ƒ10,00 p/j, buitenland ƒ16,00 p/j
13 jan. 1967 (23, nr. 2): ƒ14,00 p/j, buitenland ƒ18,00 p/j
25 juli 1971 (27, nr. 24): ƒ22,00 p/j, buitenland ƒ30,00 p/j
22 feb. 1974 (29, nr. 7): ƒ25,00 p/j, buitenland ƒ40,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
A.J. Fanoy (eindredacteur): 21 sep. 1945*-30 mei 1952 (1, nr. 8*-7, nr. 42)
P. Bakker: 21 sep. 1945*-28 juni 1946 (1, nr. 8*-1, nr. 47)
J. Hindriks: 21 sep. 1945*-29 mrt. 1946 (1, nr. 8*-1, nr. 35)
G. Leene: 21 sep. 1945*-30 apr. 1948 (1, nr. 8*-4, nr. 18)
A. Montsma: 21 sep. 1945*-26 apr. 1946 (1, nr. 8*-1, nr. 38)
J. Ras: 21 sep. 1945*-28 juni 1946 (1, nr. 8*-1, nr. 47)
H. Veltman: 21 sep. 1945*-2 nov. 1945 (1, nr. 8*-1, nr. 14)
J. de Vries: 21 sep. 1945*-24 juni 1949 (1, nr. 8*-5, nr. 25)
W.H. van Zuylen: 21 sep. 1945*-28 juni 1946 (1, nr. 8*-1, nr. 47)
C. Gilhuis: 16 nov. 1945-16 feb. 1951 (1, nr. 16-7, nr. 7)
L.Thijs: 3 mei 1946-22 aug. 1947 (1, nr. 39-3, nr. 34)
M. Ros: 5 juli 1946-6 mei 1949 (1, nr. 48-5, nr. 18)
G. Smeenk: 5 juli 1946-6 juni 1947 (1, nr. 48-3, nr. 23)
L. Zielhuis: 5 juli 1946-6 juni 1947 (1, nr. 48-3, nr. 23)
C.N. Impeta: 13 juni 1947-24 juni 1949 (3, nr. 24-5, nr. 25)
G.J. Pontier: 16 nov. 1945-30 dec. 1949 (1, nr. 16-5, nr. 52)
D. Wijnbeek: 13 juni 1947-18 juni 1948 (3, nr. 24-4, nr. 25)
Ph..J. Huyser: 18 juni 1948-24 juni 1949 (4, nr. 25-5, nr. 25)
E. de Jong: 18 juni 1948-30 dec. 1949 (4, nr. 25-5, nr. 52)
J.B.v. Mechelen: 18 juni 1948-24 juni 1949 (4, nr. 25-5, nr. 25)
O.v. Noort: 13 mei 1949-11 juni 1952 (5, nr. 19-4, nr. 27) en 28 juni 1957-16 dec. 1960 (13, nr. 26-16, nr. 51) en 15 mei 1964-11 dec. 1970 (20, nr. 20-26, nr. 48)
O.v. Noort (hoofdredacteur): 11 juli 1952-21 juni 1957 (8, nr. 28-13, nr. 25)
O. van Noort (eindredacteur): 6 jan. 1961-2 mei 1964 (17, nr. 1-20, nr. 18)
M.v.d. Bosch: 1 juli 1949-16 feb. 1951 (5, nr. 26-7, nr. 7)
G. de Jager: 1 juli 1949-11 nov. 1949 (5, nr. 26-5, nr. 45)
J. Dijk: 1 juli 1949-14 jan. 1955 (5, nr. 26-11, nr. 2)
J. Dijk (eindredacteur): 13 juni 1952-4 juli 1952 (8, nr. 24-8, nr. 27)
K. Feenstra: 1 juli 1949-4 juli 1952 (5, nr. 26-8, nr. 27) en 4 mrt. 1955-18 mei 1956 (11, nr. 9-12, nr. 20)
F. Dresselhuis: 6 jan. 1950-25 feb. 1955 (6, nr. 1-11, nr. 8)
I. Hamming: 6 jan. 1950-29 dec. 1950 (6, nr. 1-6, nr. 52)
C. Moens: 6 jan. 1950-4 juli 1952 (6, nr. 1-8, nr. 27) en 4 mrt. 1955-11 feb. 1966 (11, nr. 9-12, nr. 6)
W. de Graaf: 5 jan. 1951-16 feb. 1951 (7, nr. 1-7, nr. 7)
W.v. Boeyen: 23 feb. 1951-9 sep. 1960 (7, nr. 8-16, nr. 37)
M.J. Mulder: 23 feb. 1951-4 juli 1952 (7, nr. 8-8, nr. 27)
G.v. Loenen: 25 mei 1956-16 dec. 1960 (12, nr. 21-16, nr. 51)
A.C. de Gooyer (hoofdredacteur): 28 juni 1957-19 sep. 1958 (13, nr. 26-14, nr. 37)
A.C. de Gooyer: 26 sep. 1958-16 dec. 1960 (14, nr. 38-16, nr. 51)
P. Visser (secretaris): 6 jan. 1961-2 mei 1964 (17, nr. 1-20, nr. 18)
G. van Halsema: 6 jan. 1961-24 mrt. 1961 (17, nr. 1-17, nr. 12)
G.H. Harms: 21 apr. 1961-2 mei 1964 (17, nr. 16-20, nr. 18)
J. Plug: 21 apr. 1961-14 sep. 1962 (17, nr. 16-18, nr. 36)
P.v.d. Beukel: 21 sep. 1962-21 mei 1965 (18, nr. 37-21, nr. 20)
P. Visser (hoofdredacteur): 2 mei 1964-21 mrt. 1969 (20, nr. 18-25, nr. 12)
G.H. Harms (secretaris): 2 mei 1964-29 mrt. 1974* (20, nr. 18-29, nr. 12*)
H. Pestman: 11 juni 1965-5 okt. 1968 (21, nr. 23-24, nr. 38)
P. Boonstra: 4 mrt. 1966-6 okt. 1967 (22, nr. 9-23, nr. 38)
J. Baayens: 13 okt. 1967-15 aug. 1969 (23, nr. 39-25, nr. 31)
H.J. Zeldenrust: 13 okt. 1967-11 okt. 1968 (23, nr. 39-24, nr. 39) en 29 aug. 1969-8 mei 1970 (25, nr. 33-26, nr. 19)
A.T. Besselaar (hoofdredacteur): 28 mrt. 1969-29 mrt. 1974* (25, nr. 13-29, nr. 12*)
G.J. Valkenburg: 25 okt. 1968-15 aug. 1969 (24, nr. 41-25, nr. 31)
C. van der Velde: 29 aug. 1969-21 dec. 1973 (25, nr. 37-28, nr. 47)
J. Spoelstra: 15 mei 1970-29 mrt. 1974* (26, nr. 20-29, nr. 12*)
R.S. Elgersma: 1 jan. 1971-10 nov. 1972 (27, nr. 1-27, nr. 41)
E. Wigboldus: 2 feb. 1973-29 mrt. 1974* (28, nr. 5-29, nr. 12*)
T. Biesma: 11 jan. 1974-29 mrt. 1974* (29, nr. 1-29, nr. 12*)
Medewerkers:
A.C. de Gooyer: 6 jan. 1961-5 mrt. 1965 (17, nr. 1-21, nr. 9)
G. Alb. van Dongen: 15 mei 1964-15 aug. 1969 (20, nr. 20-25, nr. 31)
Speciale nummers:
12 sep. 1952 (8, nr. 36): Jeugdnummer
17 okt. 1952 (8, nr. 41): Gezinsnummer
26 dec. 1952 (8, nr. 51): combinatie ‘s Bosch en Maastricht
31 okt. 1952 (8, nr. 43): Reformatienummer
30 okt. 1953 (9, nr. 43): [Limburg]: Bouwnummer
27 nov. 1953 (9, nr. 47): [Eindhoven]: Bouwnummer
29 okt. 1954 (10, nr. 43): Augustusnummer
okt. 1957 (extra nummer): evangelisatie in Noord-Brabant en Limburg
19 juni 1959 (15, nr. 25): Calvijnherdenking
31 dec. 1965 (21, nr. 50): Tilburgis-bouwnummer Tilburg
10 juni 1966 (22, nr. 23): Brandschoon - Sittard (als bijlage)
7 dec. 1962 (18, nr. 48): In “bouwnummer” Emmaus bijlage kerkblad etc.
31 dec. 1965 (21, nr. 50): Tilburgis, bouwnummer t.g.v. ingebruikneming van de Opstandingskerk te Tilburg
Bibliografische gegevens:
vv: Gereformeerde Kerkbode voor Noord-Brabant en Limburg
6 juli 1951-24 sep. 1954 (7, nr. 27-10, nr. 38) en vanaf 26 sep. 1969 (25, nr. 41) verschijnen vier classicale edities
bovenstaande beschrijving betreft voornamelijk de editie van de classis ‘s-Hertogenbosch
Autopsie:
Streekarchief Zuid-Oost Brabant, Eindhoven (Archief van de Gereformeerde Kerk van Eindhoven): 23 jan. 1948-26 sep. 1974 (4, nr. 4-29, nr. 26)
ontbreekt: 18 juni 1948 (4, nr. 25)
8 jan. 1954 (10, nr. 1)
17 sep. 1954 (10, nr. 37)
7 jan. 1961 (17, nr. 1)
7 jan. 1966 (22, nr. 1)
1968 (24, nr. 1-24, nr. 26
24, nr. 30, 31, 36)
1969 (25, nr. 1-25, nr. 14
25, nr. 28, 33, 47, 48
9 feb. 1973 (29, nr. 6)
27 apr. 1973 (29, nr. 17)
31 aug. 1973 (29, nr. 31 blz. 1-8)
22 mrt. 1974 (30, nr. 11)
6 sep. 1974 (30, nr. 24)
HDC: 21 sep. 1945-29 mrt. 1974 (1, nr. 8-29, nr. 12)
ontbreekt: 1, nr. 9, 10
2, nr. 64
6, nr. 7, 8, 28, 33
8, nr. 44, 45, 46, 47
19, nr. 34, 43, 46
20, nr. 31
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-