BNPP

Het Kerkblad van de Ned. Hervormde Gemeenten in de classis Haarlem

Ondertitel:
-
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
6 feb. 1942-28 aug. 1942 (1, nr. 1-1, nr. 30)
Eigenaar:
Ned. Hervormde Gemeente, Haarlem
Uitgever:
Ned. Hervormde Gemeente, Haarlem
Drukker:
Drukkerij Vijlbrief, Haarlem
Plaats van Uitgave:
Haarlem
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
IV
Formaat:
D
Oplage:
-
Prijzen:
ƒ 2,60 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
G.A. Barger (hoofdredacteur): 6 feb. 1942-12 juni 1942 (1, nr. 1-1, nr. 19)
G.A. Barger (samensteller): 19 juni 1942-28 aug. 1942 (1, nr. 20-1, nr. 30)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va Mededelingen van de Ned. Hervormde Gemeenten in de classis Haarlem, 1942-1944*
Autopsie:
HDC: 6 feb. 1942-28 aug. 1942 (1, nr. 1-1, nr. 30)
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-