BNPP

Kerkblad voor de Gereformeerde Kerken in Friesland (vrijgemaakt naar art. 31 K.O); 9 nov. 1945 (1, nr. 13): Kerkblad voor de Gereformeerde Kerken in Friesland

Ondertitel:

14 sep. 1945 (1, nr. 5): Staat dan in de vrijheid, met welke Christus ons vrijgemaakt heeft (Galaten 5,11a)
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
27 juli 1945-30 juni 1950 (1, nr. 1-5, nr. 255)
Eigenaar:
De Gereformeerde Kerken in Friesland
Uitgever:
B. Ylstra, Buitenpost
Drukker:
(Electr. Drukkerij) B. Ylstra, Buitenpost
Plaats van Uitgave:
Buitenpost
Frequentie:
1x p/w
Omvang:
III
Formaat:
B
10 mei 1946 (1, nr. 39): C
Oplage:
Prijzen:
ƒ3,00 p/j)
10 mei 1946 (1, nr. 39): ƒ4,00 p/j
6 mei 1949 (4, nr. 195): ƒ5,00 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
J.v.d. Zwaag (eindredacteur): 4 juli 1947-30 juni 1950 (2, nr. 99-5, nr. 255)
J. van Dijk (eindredacteur): 27 juli 1945- 27 juni 1947 (1, nr. 1- 2, nr. 98): J. van Dijk: 4 juli 1947-30 juni 1950 (2, nr. 99-5, nr. 255)
G. Hagens: 22 nov. 1946- 4 juni 1948 (2, nr. 67-3, nr. 147)
Joh. de Wal: 22 nov. 1946-27 juni 1947 (2, nr. 67-2, nr. 98)
T.H. Meedendorp: 4 juli 1947-30 juni 1950 (2, nr. 99-5, nr. 255)
F. van Dijk: 11 juni 1948-30 juni 1950 (3, nr. 148-5, nr. 255)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
de jaargangnummering begint bij 1, nr. 5
sgm Gereformeerde kerkbode, waarin opgenomen zijn de officieële mededelingen van de Gereformeerde Kerken in het Noorden des lands en va va Gereformeerde Kerkbode voor Groningen, Friesland en Drente
Autopsie:
HDC: 1947/48: jg. 3, nr. 123/124, 125, 127, 128, 137)
1948/49: 4, nr. 180, 197, 200, 213)
1949/50: 5, nr. 215-241, 243-241, 243-245, 254)
ontbreekt: 3, nr. 126, 129-136
3, nr. 138-4, nr. 179)
4, nr. 181-196, 198-199, 201-212, 214
5, nr. 242, 246-253,255
TUKBW: 27 juli 1945-30 juni 1950 (1, nr. 1-5, nr. 255)
ontbreekt: 5, nr. 215-216, 240
Achtergrond:
GKV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-