BNPP

Kerkbode van de Ring Domburg

Ondertitel:
dec. 1970 (22, nr. 8): Mededelingenblad voor de Hervormde Gemeenten onder verantwoordelijkheid van de Ringpredikanten
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
mei 1949-heden=jan. 2003 (nr. 1-54, nr. 1)
Eigenaar:
Uitgever:
de Hervormde Gemeenten van de Ring Domburg
Drukker:
dec. 1970 (22, nr. 8): F. van der Peyl-Kruiningen NV, Domburg
Plaats van Uitgave:
Domburg
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
B
dec. 1970 (22, nr. 8): afhankelijk van de hoeveelheid kopij C of D
jan. 1987 (38, nr. 1): D
Oplage:
Prijzen:
dec. 1970 (22, nr. 8): ƒ2,50 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
de Ringpredikanten: dec. 1970-dec. 1992 (22, nr. 8-43, nr. 11)
A.E. de Bruijn: jan. 1993-nov. 1993 (44, nr. 1-44, nr. 10)
H.W.J. Faassen: dec. 1993-juli/aug. 1994 (44, nr. 11-45, nr. 7)
A.C. den Hollander: sep. 1994-juli/aug. 1995 (45, nr. 8-46, nr. 7)
J. Lukasse: sep. 1995-jan. 1999 (46, nr. 8-50, nr. 1)
M. van der Poll: feb. 1999-juni 2000 (50, nr. 2-51, nr. 6)
A. Spaans: juli/aug. 2000-juli/aug. 2001 (51, nr. 7-52, nr. 7)
A. Bruin: sep. 2001-juli/aug. 2202 (52, nr. 8-53, nr. 7)
M.G. Fernhout: sep. 2002-heden (53, nr. 8-54, nr. 1)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vanaf jan. 1971 (22, nr. 1) worden jaargangnummers vermeld
vv Ringblad Veere
Autopsie:
PBZ: jan. 1958-jan. 2003 (nr. 105-54, nr. 1)
ontbreekt: mrt. 1974 (25, nr. 11)
mrt. 1978 (28, nr. 23)
aug., sep. en dec. 1984 (35, nr. 8, 9, 12)
feb. en mrt. 1985 (36, nr. 2, 3)
dec. 1987 (38, nr. 11)
apr. 1990 (41, nr. 4)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-