BNPP

Maran-atha: De Heer komt! Maran-atha: De Heer komt! (II)

Ondertitel:
Maandblad voor allen, die den Heere Jezus in onverderfelijkheid liefhebben
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
jan. 1897-dec.1909 (1-13)
Eigenaar:

later: Evangelische Liefdebond Maran-atha, Amsterdam
Uitgever:
Van Heest, Dordrecht
ook: Evangelische Liefdebond Maran-atha, Amsterdam
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Dordrecht
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
niet vermeld, waarschijnlijk enkele honderdtallen
Prijzen:
ƒ0,75 p/j voor Amsterdam
ƒ0,90 voor abonnees buiten Amsterdam
mei 1905* (9, nr. 5*): ƒ0,90 p/j voor Nederland, ƒ1,20 p/j voor ‘t buitenland
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
Redactie:
J.J. van Heest (voorzitter van de evangelische Liefdebond Maran-atha): jan. 1897-dec. 1909 (1, nr. 1-13, nr. 12)
J.G. Smitt (erevoorzitter van de Liefdebond): jan. 1897-dec. 1909 (1, nr. 1-13, nr. 12)
Medewerkers:
diverse predikanten uit Vrije Christelijke Gemeenten
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vv Woorden des Eeuwige Levens
als Maran-atha: De Heer komt! (II) te onderscheiden van het van 1868 tot 1894 bij H.J. Gerretsen, ‘s-Gravenhage verschijnende gelijknamige blad dat in deze bibliografie wordt aangeduid als Maran-atha: De Heere komt! (I)
volgens Picarta is het in apr. 1910 va Orgaan van de Nederlandsche Vereniging voor Tentzending onder redactie van E.B. Couvée, H.J. Couvée en J.J. van Heest (en vervolgens in 1920 vermoedelijk oi Nieuwe Wegen)
deze mededeling is in zoverre onjuist dat de titel van bedoeld periodiek eveneens Maran-atha: De Heer komt! is en de ondertitel Orgaan van de Nederlandsche Vereniging voor Tentzending luidt
er is echter wel sprake van een nieuw periodiek: alleen de titel blijft gelijk, de jaartelling begint opnieuw en eigenaar, uitgever, (deel van de) redactie en plaats van uitgave veranderen: ter onderscheiding wordt het hier beschreven periodiek aangeduid als Maran-atha (III)
Autopsie:
VUA: mei 1905-dec. 1908 (9, nr. 5-12, nr. 12)
ontbreekt: 9, nr. 8-9, nr. 9
Seminarie van de Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, Utrecht: 1897-1909, ingebonden in 3 banden zonder schutbladen waardoor jaargang- en maandaanduiding zelden herkenbaar zijn
Achtergrond:
VEG
Literatuur:
-
Vindplaats:
-