BNPP

Maran-atha: De Heer komt

Ondertitel:
Orgaan der Nederl. Tentzending
apr. 1916 (7, nr. 1): Orgaan der Nederlandsche Tentzending
Categorie:
III/zending
Verschenen:
1910-1920 (1-10)
Eigenaar:
Nederlandsche Tentzending
Uitgever:
Boekhandel der Nederlandsche Tentzending
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Utrecht
apr. 1912 (3, nr. 1): Haarlem
apr. 1917 (8, nr. 1): Amsterdam
apr. 1919 (10, 1): Ermelo
Frequentie:
1x p.m.
Omvang:
I
Formaat:
C
Oplage:
Prijzen:
Ƒ0,90 p/j
apr. 1919: ƒ1,60 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
J.J. van Heest: apr. 1910- dec. 1914 (1, nr.1-5, nr. 9)
E.B. Couvée: apr. 1910-sept. 1914 (1, nr.1-5, nr. 6)
H.J. Couvée: apr. 1919-sep. 1914 (1, nr. 1-5, nr. 6)
L.J.H.van der Kloot-Meijburg: jan. 1915-mrt. 1915 (5, nr. 10-5, nr. 12)
A. Petermeijer: apr.1915-mrt. 1920 (6, nr. 1-10, nr. 12)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vv Maran-atha: De Heer komt!
volgens Picarta is genoemd periodiek in apr. 1910 va Orgaan van de Nederlandsche Vereniging voor Tentzending
deze mededeling is in zoverre onjuist dat de titel van bedoeld periodiek eveneens Maran-atha: De Heer komt is en de ondertitel Orgaan van de Nederlandsche Vereniging voor Tentzending luidt
er is echter wel sprake van een nieuw periodiek: alleen de titel blijft gelijk, de jaartelling begint opnieuw en eigenaar, uitgever, (deel van de) redactie en plaats van uitgave veranderen: ter onderscheiding wordt het hier beschreven periodiek aangeduid als Maran-atha (III)
het is niet duidelijk of Maran-atha (III) in 1920 niet verder is verschenen (zo Picarta) dan wel is oi Nieuwe Wegen, orgaan der vereeniging de zendingsgemeente te Ermelo en der vereeniging de Nederlandsche Tentzending, hetgeen meer voor de hand liggend is gezien de continuïteit in eerste jaar van verschijnen, uitgever en redactie
Autopsie:
RUL: apr. 1910-mrt. 1920 (1, nr. 1-10, nr.12)
Achtergrond:
VEG
Literatuur:
-
Vindplaats:
-