BNPP

Mededeelingen

Ondertitel:
aan de leden der Vrije Evangelische Gemeenten (aangesloten bij den Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland)
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
15 mei 1942-1 feb. 1945 (1942, nr. 1-nr. 21)
Eigenaar:
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
Uitgever:
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
Drukker:
Plaats van Uitgave:
1 apr. 1943 (nr. 1):(vermoedelijk) Apeldoorn
1 jan. 1944: Goes
Frequentie:
2 x p/m (uitval van diverse nummers)
Omvang:
I
Formaat:
B
m.u.v. 11 juni 1942: C
Oplage:
Prijzen:
22 jan. 1943 ƒ2,50 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
eerst dec. 1944 (nr. 19) vermeld: Jac. Lissenberg: 15 mei 1942-1 feb. 1945 (1942, nr. 1-nr. 21)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vv Ons Orgaan (II), Weekblad uitgegeven door den Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland en va Ons Orgaan (II), Weekblad uitgegeven door den Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
de onderbreking van Ons Orgaan (II) vond plaats op bevel van de bezetter
Autopsie:
Seminarie van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, Utrecht: 15 15 mei 1942-15 dec. 1942
1 jan. 15 dec. 1943 (nr. 16)
jan. 1944-dec. 1944 (nr. 1-nr. 19)
1 jan. 1945 (nr. 20)-1 feb. 1945 (nr. 21)
Achtergrond:
VEG
Literatuur:
-
Vindplaats:
-